Dworek Dzierżyńskich w Dzierżynowie
 
   
 
Miejsce, gdzie dzieciństwo spędził Feliks Dzierżyński - dworek Dzierżyńskich w Dzierżynowie.
  Dworek Dzierżyńskich w Dzierżynowie (powiat oszmiański, Wileńszczyzna),
miejsce urodzenia i dom rodzinny
Feliksa Dzierżyńskiego (1877-1926).
   
  Z listu Feliksa Dzierżyńskiego do żony Zofii Dzierżyńskiej:

--------"Pamiętam opowiadania wieczorne w dworku naszym przy lampie, gdy za oknem ciemno było i las szumiał
- o prześladowaniach, o praktykach względem unitów, o przymuszaniu do śpiewania w kościołach suplikacji po
rosyjsku, o płaceniu kontrybucji, o szykanach najrozmaitszych i poborach. To zdecydowało, że poszedłem
późniejszą swoją drogą, że każdy gwałt, o którym słyszałem lub który widziałem, zmuszanie do mówienia po
rosyjsku, zmuszanie do chodzenia do cerkwi w dni galowe, system szpiegostwa był jakby gwałtem nade mną
samym i wtedy przysiągłem z gromadką innych - walczyć z tym złem aż do ostatniego tchu. I miałem już serce i
mózg otwarte na niedole ludzkie - i nienawiść zła".
---Feliks Dzierżyński w mundurze gimnazjalisty
(z prawej) z matką i młodszymi braćmi
przed rodzinnym dworkiem.
 
Zobacz też: Pałac Mierzejewskich w Worończy (Grodzieńszczyzna)
 
 
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont