Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
 
 
C 3
Hiszpański okręt
podwodny ofiarą
U-Boota
GIRALDA
Jacht ekscentryka,
potem króla Hiszpanii
SATUR
Hiszpański statek
ofiarą U-Boota
C1
Hiszpański
okręt podwodny
C2
Hiszpański
okręt podwodny
correo submarino
Hiszpańska
poczta podwodna
BODIL
Wojna domowa
w Hiszpanii
Marynarka wojenna
Hiszpanii 1936-1939
BIEŁOSTOK
ex CIUDAD DE IBIZA
 
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
OKRĘTY PODWODNE
STATKI  i  OKRĘTY
INTERNETOWY MAGAZYN NAUTOLOGICZNY
sztandary szkolne i strażackie
     
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
KUTRY TORPEDOWE
      HISZPANIA
Hosting by Yahoo Web Hosting
LT-26
Kuter torpedowy III Rzeszy sprzedany Hiszpanii  - Ex niemiecki S 134
Piotr Mierzejewski
     
     
LT-26, hiszpański kuter torpedowy niemieckiego typu "S 100" na starej pocztówce.
Stocznia: Lürssen. Wodowanie: 1943 (?). W służbie Kriegsmarine jako S 134 od 29 maja 1943. Wyporność standard: 92,5 t. Wyporność pełna: 112 t.
Prędkość: 39 węzłów. Uzbrojenie: 2 wyrzutnie torpedowe 533 mm ( 4 torpedy), 2 działka 20 mm, 2 karabiny maszynowe 7,9 mm.
Wymiary: 34,94 x 5,28 x 1,67 m. Napęd: 3 silniki
Daimler-Benz MB 502, 6000 KM, 3 śruby napędowe.  
Zasięg: 1000 Mm przy 30 węzłach lub 700 Mm przy 39 węzłach. Załoga: 24-31 ludzi.
 
--------III Rzesza niemal od samego początku faszystowskiego puczu w Hiszpanii (18 lipca 1936 r.) okazywała znaczną
pomoc frankistowskim siłom morskim. Obejmowała ona m.in. dostawę kutrów torpedowych
(Schnellboote, w skrócie S-
Boote)
i szkolenie ich załóg.
--------10 grudnia 1936 roku Niemcy sprzedali frankistom  
pierwszych sześć S-Bootów, z których pięć weszło do służby
we flocie rebeliantów. Dotarły one do Kadyksu w lutym 1937
roku i otrzymały wówczas nazwy:
BADAJOZ (ex niem. S 1),
FALANGE (ex niem. S 2), REQUETE (ex niem. S 4),
OVIEDO (ex niem. S 5) i TOLEDO (ex niem. S 6)  Szósta
jednostka, ex niem.
S 3, uległa podczas rozładunku tak
silnemu uszkodzeniu, że nigdy nie weszła do służby.

--------W 1940 r. rząd gen. Franco wyraził zainteresowanie
budową kutrów torpedowych w hiszpańskich stoczniach na
podstawie niemieckiej dokumentacji. Nim jednak Hiszpanie
rozręcili własną produkcję, zakupili latem 1943 kolejną
partię sześciu niemieckich kutrów torpedowych. Okręty te
przekazywano pod hiszpańską banderę w Bordeaux, od
końca lipca do sierpnia. Część marynarzy hiszpańskich
przeszła przeszkolenie na S-bootach w Świnoujściu. Wtedy
jedna z załóg w ramach ćwiczeń wzięła nawet udział w
walkach z radziecką Flotą Bałtycką. III Rzesza miała bowiem
wciąż nadzieję, że uda jej się wciągnąć Hiszpanię do wojny,
tym bardziej, że wówczas na wschodnim froncie walczyła
jeszcze "Błękitna Dywizja", złożona z hiszpańskich
faszystów. Wkrótce jednak rozgoryczony Joseph Goebbels
jesienią 1943 r. napisał:
"Franco obleciał strach i nie chce
angażować się po określonej stronie [...]"
.

--------Kutry torpedowe przekazane marynarce hiszpańskiej
w 1943 roku w
Kriegsmarine nosiły oznaczenia: S 73, S 78,
S 124, S 125, S 126 oraz S 134.

-------S 134 przechodząc 31 lipca 1943 r. pod banderę
Armada Española otrzymał oznaczenie LT-26 (LT to skrót
hiszpańskiego teriminu
lancha torpedera, oznaczającego
kuter torpedowy). W Bordeaux na jego burtach wymalowano
flagi hiszpańskie i zabezpieczony ten sposób przed atakami
walczących stron udał się do Hiszpanii, płynąc przez Zatokę
Biskajską.
Hiszpański kuter torpedowy LT-26 w suchym doku.

 
--------Zakupione w 1943 roku kutry torpedowe utworzyły Drugą Flotyllę Szybkich Kutrów (Segunda Flotilla de Lanchas
Rápidas), bazującą w Kadyksie, a na ich okręt macierzysty wyznaczono początkowo stawiacz min (kanonierkę minową)
EOLO. Podczas II wojny światowej podstawowym zadaniem tej flotylli stało się patrolowanie hiszpańskich wód  
terytorialnych w rejonie Cieśniny Gibraltarskiej.

--------LT-26 pozostał w służbie najdłużej ze wszystkich zakupionych w 1943 roku S-Bootów. "Jane's Fighting Ships" po
raz ostatni uwzględnił go w edycji 1957-58 (patrz na dół strony). Skreślony z listy floty w roku 1958.

Segunda Flotilla de Lanchas Rápidas w Kadyksie. Od lewej strony stoją kutry torpedowe LT-26, LT-25, LT-24, LT-21 i LT-22.
W głębi okręt macierzysty flotylli (EOLO?). Na fotografii zabrakło kutra LT-23.
Informacja o LT-26 zamieszczona w "Jane's Fighting Ships 1957-58".
 
Opublikowano 14 lutego 2015 r.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
 
               
Wyprawy na
bałtyckie wraki!
BALTIC QUEST