Okręty podwodne
Sztandary haftowane: Sztandary szkolne - Sztandary strażackie - Sztandary OSP - Sztandary harcerskie
Sztandary haftowane: Sztandary szkolne - Sztandary strażackie - Sztandary OSP - Sztandary harcerskie
Sztandary haftowane: Sztandary szkolne - Sztandary strażackie - Sztandary OSP - Sztandary harcerskie
Statki i okręty
Facta Nautica: morze, statki, okręty wojenne, marynarka wojenna, wraki
||| -   MARYNARKA HANDLOWA   -   MORZE    -   STATKI   -   OKRĘTY WOJENNE  -    WRAKI  -  MARYNARKA WOJENNA  - |||
         
Okręty podwodne
     
Włochy
Hosting by Yahoo! Web Hosting
AUDACE
- Łódź podwodna z 1892 roku - Prace nurkowe -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
The Italian submarine AUDACE. Built 1892.
Łódź podwodna AUDACE na prowizorycznej pochylni, tuż przed wodowaniem.
Dobrze widoczne są: wieżyczka sternika na dziobie, właz, umieszczone blisko rufy drzwi dla nurka, oraz śruba napędowa i ster.
The Italian submarine AUDACE. Built 1892.
 
--------W drugiej połowie XIX wieku włoscy inżynierowie podjęli szereg prób konstrukcji technicznych umożliwiających eksplorację morskich głębin i dna
morskiego za pomocą prac nurkowych. Zachowały się nazwiska niektórych z nich (Abbati, Balsamello, Corzeto-Vignot, Piatti dal Pozzo , Giuseppe Pino,
Toselli), które nawet największym  znawcom nurkwania i żeglugi podwodnej nic, lub co najwyżej niewiele, mówią. Zostały po nich najwyżej nieliczne
wzmianki w prasie i książkach, liczących zwykle ponad 100 lat.
                   
--------Wśród ówczesnych wynalazków znalazła się niezwykła i niemal zupełnie już zapomniana
łódź podwodna o dumnej nazwie
AUDACE. Informacji na jej temat daremnie można szukać
we współczesnej literaturze poświęconej historii podwodnego pływania. Chwalebnym
wyjątkiem jest tutaj książka Sławomira Sutowskiego, opublikowana w roku 1989. Niestety,
autor zamieścił jedynie skrajnie uproszczony rysunek tej jednostki.

--------Regułą było w XIX wieku, że wszystkie projekty i konstrukcje okrętów podwodnych
miały charakter militarny. Niezwykłym wyjątkiem jawił się wtedy pomysł włoskiego inżyniera
Pietro Degli Abbati, któremu zamarzył się pojazd podwodny służący do eksploatacji
podmorskich skarbów, zarówno tych naturalnych, jak perły i korale, jak i tych utraconych
przez ludzi, a leżących we wrakach czy w zatopionych starożytnych miastach. Możliwe, iż
marzenia jego rozbudziła lektura
"Dwudziestu tysięcy mil pomorskiej żeglugi" J. Verne'a ...

-------Abbati przystąpił do prac projektowych z rozmachem. Spod jego ręki wyszły plany
okrętu podwodnego o długości 32 metrów, który miał stać się podwodną bazą dla nurków.
Niestety, na przeszkodzie realizacji tej koncepcji stanęły względy finansowe. Ambitny
inżynier jednak nie skapitulował. Zmuszony okolicznościami, opracował projekt znacznie
mniejszej jednostki i z własnych środków, przy pomocy synów, postawił wreszcie na swoim -
w roku 1892 zwodował wreszcie wymarzoną łódź.

-------Łódź Abbati'ego, nazwana AUDACE, kształtem swoim przypominała bocznie spłaszczoną
rybę. Wyporność jej wynosiła około 40 ton przy długości 8,5 , szerokości 2,5 m i wysokości
3,5 m (według innych źródeł odpowiednio 8,7 x 2,16 x 3,5 m). Napęd jej stanowił silnik
elektryczny obracający jedną śrubę, nadający maksymalną prędkość 4 węzłów. Blisko dziobu
znajdowała się niewielka wieżyczka z iluminatorami, we wnętrzu której siedział sternik. Za
wieżyczką umieszczono właz. Z boku kadłuba, tuż przy rufie, znalazły się drzwi umożliwiające
nurkowi wychodzenie na zewnątrz. Załoga liczyła pięć osób.

---------Kadłub AUDACE wykono z płyt żelaznych, grubości od 12 do 32 mm, dzięki czemu łódź
mogła schodzić teoretycznie na głębokość 100 metrów. W rzeczywistości, podczas prób nie
zanurzyła się głębiej niż na 16 metrów.
The Italian submarine AUDACE. Built 1892.
Łódź podwodna AUDACE.
Kliknij rysunek, aby powiększyć.
                   
--------W kadłubie umieszczono okrągłe iluminatory, służące do oświetlania światłem elektrycznym bezpośredniego otoczenia jednostki. Miało to na celu
ułatwienie pracy nurkowi. Warto dodać, że
AUDACE dysponował urządzeniami do regeneracji powietrza.

--------Łódź podwodna stworzona przez Abbati'ego dla celów cywilnych, spotkała się ze zrozumiałym zainteresowaniem włoskiej marynarki wojennej.
Testowanie jej rozpoczęto jeszcze w roku 1892. Raport opublikowany w roku następnym nie zostawił jednak cienia wątpliwości -
AUDACE nie nadawała się
do wypełniania militarnych zadań.

--------Dalsze losy łodzi podwodnej Abbati'ego nie są mi znane.
                   
BIBLIOGRAFIA

Hazell's Annual 1894.
Lawrenz, H.-J. 1968. Die Enstehungsgeschichte der U-Boote. - J.F.Lehmann's Verlag, München.
Burgoyne, A.H. 1903. Submarine navigation past and present.
- G. Richards.
Pesce, G.I. 1906. La Navigation Sous-Marine. - Vuibert,  Paris.
Sutowski, S. 1989. Okręty podwodne. Fantazja i rzeczywistość. -
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
Голов Д. 1905. Подводное судоходство.
- Изд. К.Л. Риккера, Санкт-Петербург.
         
     
Opublikowano: 8 lutego 2011 roku
© dr Piotr Mierzejewski
_______________________________________________________________________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
Pin-up girls.
     
 
morze statki okręty
 
   
   
     
 
Vintage erotic pics.
 
   
    Zaginięcie s.s. AGNES ELLEN
       
 
Sztandary haftowane
   
       
       
     
Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki, marynarka wojenna
Na stronach
Facta Nautica
również:
NAUTILUS
Roberta Fultona
Okręt podwodny projektu
Kazimierza Czarnowskiego
z roku 1825
Pierwszy okręt podwodny
uzbrojony w broń rakietową
Peruwiański okręt podwodny
TORO SUBMARINO
z roku 1879
Miniaturowa
łódź podwodna z 1934 r.
ORP ORZEŁ
Artykuł z 1938 roku
UC 8
U-Boot w niewoli
UB 2
U-Boot pod żaglami


-
Stare pocztówki