-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
       
Statki i transportowce
 
Holandia, Niemcy
ZONNEWIJK, później RO 24
- Holenderski statek - Niemiecki transportowiec - II wojna światowa -
 
 
 
Holenderski frachtowiec s.s. ZONNEWIJK na przedwojennej fotografii.
 
---------Radziecki okręt podwodny SZCZ-310 [Щ-310], znany też pod nazwą BIEŁUCHA [БЕЛУХА], 8 października 1944 roku na Bałtyku, w rejonie na
północ od Windawy (obecnie Ventspils), odnotował swój największy sukces w czasie
II wojny światowej - storpedowanie i zatopienie dwóch niemieckich
jednostek, transportowca
RO 24 i pogłębiarki BAGGER-3.
 
---------Hitlerowski transportowiec RO 24, wcześniej noszący oznaczenie R 24, był dawnym holenderskim frachtowcem o nazwie ZONNEWIJK, zdobytym
przez Niemców 14 maja 1940 w Rotterdamie. Zbudowano go w 1928 roku w stoczni
Clyde Shipbuilding & Engineering Co. Ltd. w Port Glasgow (numer
budowy 354) na zamówienie holenderskiego armatora
Erhardt & Dekkers z siedzibą w Rotterdamie i wykorzystywano w żegludze nieregularnej.
Charakteryzował się on pojemnością 4499 BRT i nośnością 7850 DWT, przy wymiarach 117 x 16,2 x 7,3 m. Osiągał prędkość 10,5 węzłów dzięki maszynom
parowym potrójnej ekspansji o mocy 403 KM.

---------W sierpniu 1940 roku statek wszedł w skład organizowanej floty inwazyjnej, przygotowywanej w związku z operacją "Lew Morski" ( niem. Seelöwe,
kryptonim inwazji na Wielką Brytanię). Po odwołaniu tej operacji przekazano go na potrzeby
Luftwaffe - stacjonował wtedy w Travemünde. Od wybuchu
wojny z ZSRR (22 czerwca 1941) używano go głównie do transportu ludzi i sprzętu. Podczas jednego z takich transportowych rejsów wypatrzył go radziecki
okręt podwodny
SZCZ-310, patrolujący podejścia do portu w Windawie. ZONNEWIJK płynął wówczas w towarzystwie jeszcze jednego statku,
eskortowany przez dwa niewielkie patrolowce. Na pokładzie miał ładunek min akustyczno-magnetycznych oraz około 1000 żołnierzy. Radziecki okręt
zaatakował ten mały konwój salwą trzech torped, wystrzelonych z odległości 6 kabli. Co najmniej jedna z nich była celna i
ZONNEWIJK bardzo szybko
poszedł na dno. Ze źródeł niemieckich wynika, że śmierć poniosło wtedy 448 ludzi.
 
---------Wrak statku, zitentyfikowany przez łotewski klub płetwonurków Baltijas Ronis, spoczywa na dnie Bałtyku, na głębokości około 27 metrów, w pozycji
57°24'00'' N i 021°20'00'' E, w odległości pięciu mil od brzegów Łotwy. Kadłub rozpadł się na trzy części, z których najbardziej zniszczone jest
śródokręcie. Na dziobie zachowało się małokalibrowe działko przeciwlotnicze. Wokół wraku, na piaszczysto-kamienistym dnie, leży w pokaźnej ilości broń
strzelecka (głównie karabiny
K-98) oraz rozmaite elementy fajansowej zastawy stołowej Luftwaffe ze znakami III Rzeszy.
______
Sukcesy radzieckich okrętów podwodnych na Bałtyku:

| GOYA | STEUBEN | WILHELM GUSTLOFF | Kapitan Aleksandr I. Marinesko |
 
 
       
Pin-up girls dla shiploverów !!!
       
 
   
L I N K I

Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne
Sztandary - Sztandary