Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary haftowane
Haftujemy sztandary
na zamówienie
 
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
 
Magazyn Nautologiczny FACTA NAUTICA
 
 
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
 
         
STRAŻ GRANICZNA
      POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
SG-145
- Kuter patrolowy projektu 90 (kod NATO: Wisloka) - ex KP-145 -
Piotr Mierzejewski
   
   
Lipiec 2005 roku: Kuter patrolowy SG-145 w Świnoujściu. Za nim widać okręt transportowo-minowy ORP LUBLIN.
Fotografia: Piotr Mierzejewski.
-
---------Kuter patrolowy SG-145 należał do tych jednostek projektu 90, które
najdłużej pozostały w służbie. Zbudowała go w roku 1975 Stocznia "Wisła" w
Gdańsku pod numerem 90/5. Do służby w Wojskach Ochrony Pogranicza (WOP)
wszedł 27 lipca 1975 r., otrzymując alfanumeryczne oznaczenie
KP-145 (numer
burtowy 145). Został wówczas wcielony do Pomorskiego Dywizjonu Okrętów
Pogranicza w Świnoujściu. Prawdopodobnie przez pewien krótki czas nosił na burcie
numer 715, a potem 731.

---------18 czerwca 1991 roku kuter przekazano nowo powstałemu Morskiemu
Oddziałowi Straży Granicznej, podobnie jak i pozostałe jednostki projektu 90. Na
mocy Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 roku, w roku
1992 dokonano zmiany numeru burtowego kutra na
SG-145 oraz przemalowano
kadłub z szarej barwy ochronnej na kolor biały i niebieski, ustawą przypisany SG.

---------Kolejne lata upłynęły jednostce na służbie najpierw w Kaszubskim, a później
w Pomorskim Dywizjonie Służby Granicznej. Odtąd pływal głównie na wodach Zalewu
Szczecińskiego, operując z bazy w Trzebieży.
--
-
--------SG-145 wziął udział w akcji ratunkowej po zatonięciu jachtu żaglowego s/y GEZAN na Zalewie Szczecińskim, w
czasie drogi do Świnoujścia. Podczas tej katastrofy śmierć poniosło dwoje ludzi. Jak później opisano w Orzeczeniu Izby
Morskiej: "Około godz.21.35 do akcji ratowniczej włączył się przebywający w porcie Trzebież kuter
SG-145 Straży
Granicznej. W czasie przejścia w rejon Bramy Torowej nr 3 monitorował on teren kamerą termowizyjną. Kuter
SG-145,
łódź
R-4 i ponton straży pożarnej przeszukiwały akwen po zachodniej stronie toru wodnego kursami równoległymi,
oświetlając powierzchnię wody reflektorem, rakietami oraz monitorując teren kamerą termowizyjną. Poszukiwania nie
przyniosły rezultatu (...). Około godz. 01.00 dnia 10.08.2008r., kuter
SG-145 i łódź policji zakończyły akcję
poszukiwawczą."

--------Jednostkę wycofano ze służby w roku 2011. Wtedy po raz ostatni wymieniana była ona przez Rejestr Statków
Polskich. Według tego źródła kuter charakteryzował się pojemnością 41 BRT i nośnością 5 DWT, przy długości 19,32 m,
długości całkowitej 21,20 m, szerokości 3,90 m, wysokości bocznej 2,40 m i zanurzeniu 1,17 m. Napęd jego stanowiły
dwa silniki wysokoprężne  spalinowe 4-suwowe 12-cylindrowe "Wola" 28H12A produkcji Zakładów Mechanicznych im. M.
Nowotki w Warszawie, o łącznej  mocy 736 kW (1001 KM), pracujące na dwie śruby napędowe. Prędkość 16 węzłów.
Sygnał rozpoznawczy: SRSG. Rejestr nakładał na kuter ograniczenie eksploatacji do stanu morza 5. Zdaniem Jarosława
Ciślaka (1995, str. 200): "kuter patrolowy projektu 90 jest zdolny do wykonywania zadań przy stanie morza do 2".

-------Według Jarosława Ciślaka (1995, str. 200) uzbrojenie kutrów projektu 90 składało się z 2 dwulufowych
wielkokalibrowych karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm typu 2M1 (produkcja ZSRR). Z uwagi zamieszczonej na
stronie 225 wspomnianej książki wynika jednak, że w 1995 roku na jednostkach tego projektu (a było ich 12)
zamontowanych było łącznie 12 karabinów, czyli po jednym na okręt. Z kolei według
"Combat Fleets of the World" w
różnych edycjach z lat osiemdziesiątych, kaliber tych karabinów maszynowych wynosił 14,5 mm.

-------"Jane's Fighting Ships 2009-2010" wyporność pełną kutrów projektu 90 określił na 45 ton, prędkość na 18 węzłów,
zasięg - 300 Mm przy prędkości 18 węzłów, wymiary - 21,2 x 4,5 x 1,6 m, uzbrojenie 2 dwulufowe karabiny maszynowe
12,7 mm, załoga 6 ludzi.
-
Świnoujście, lipiec 2005 roku: Statek wycieczkowy UNICUS na pierwszym planie. Z prawej strony widać płynący kuter SG-145.
Fotografia: Piotr Mierzejewski.
-
 
--------Projekt 90 (kod NATO: Wisloka) powstał w latach siedemdziesiątych w Biurze Projektowo-Technologicznym
Morskich Stoczni Remontowych PROREM w Gdańsku, później przemianowanych na Przedsiębiorstwo Projektowo-
Technologiczne Techniki Morskiej PROREM. Łącznie w latach 1973-1977 oddano do służby w Marynarce Wojennej 12
jednostek typu. Ostatnie dwie -
SG-144 i SG-150 - wycofano ze służby 4 października 2013 roku. J. Hubert,
wspominając je na łamach biuletynu Morskiego Oddziału Straży Granicznej "
Na Morskiej Granicy" (nr 1/2013), napisał:
"Były dzielne i pracowite. Przez 40 lat pełniły służbę pod banderą oraz flagą z zielonym otokiem. Nieduże, niezbyt piękne
i bez większych wygód dla załóg. Żegnamy je jednak z żalem. Pozostawią w naszych marynarskich sercach swój trwały
ślad."
 
Kutry patrolowe projektu 90 (Wisloka Class)

SG-141 , ex KP-141 | SG-142 , ex KP-142 | SG-143 , ex KP-143 | SG-144 , ex KP-144 | SG-145 , ex KP-145 | SG -146 , ex KP-146

SG-147 , ex KP-147 | SG-148 , ex KP-148 | SG-149 , ex KP-149 | SG-150 , ex KP-150 | SG-151 , ex KP-151 | SG-152 , ex KP-152
 


-
Opublikowano 24 października 2015 r.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
               
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
 
                 
Bałtyckie wraki
Nurkowania wrakowe
Morza i okręty.
MORZA i OKRĘTY
SG-213
SG-141