Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary haftowane
Haftujemy sztandary
na zamówienie
 
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
 
Magazyn Nautologiczny FACTA NAUTICA
 
 
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
 
         
Okręty podwodne
      POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
- ŚNIADANIE PO WODOWANIU ORP ORZEŁ -
- Depesza Polskiej Agencji Telegraficznej  -
-
   
   
Grand Hotel Britannia
Grand Hotel Britannia we Vlissingen.
Przedwojenna pocztówka.
-
 
---------"Po uroczystości spuszczenia polskiego okrętu podwodnego "Orzeł" im. marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyło się
w hotelu "Britania" w salonach reprezentacyjnych śniadanie, wydane przez zarząd stoczni de Selde, w którym wzięli
udział przedstawiciele marynarki wojennej polskiej z kontradmirałem Świrskim, przedstawiciele ligi morskiej i kolonialnej,
jen. Kwaśniewski, członkowie poselstwa polskiego w Hadze z posłem Babińskim na czele, admiralicja holenderska z
szefem sztabu głównego admirałem Fuerstenerem i in. W śniadaniu wzięła udział p. jenerałowa Sosnkowska, matka
chrzestna okrętu "Orzeł."

--------"W imieniu bawiącego na urlopie min. spraw ekonomicznych Holandii przemawiał dyrektor departamentu Lagas,
dziękując za zaufanie Polski do zdolności i doświadczenia stoczni holenderskich i wyrażając wdzięczność za powierzenie
Holandii zamówienia na wybudowanie okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej. W zakończeniu swego
przemówienia p. dyr. Lagas wzniósł toast na cześć P. Prezydenta R.P., p. marszałka Śmigłego-Rydza i narodu polskiego"

--------"Poczym wygłosili przemówienia: przewodniczący zarządu stoczni p. Smith, prezes Ligi morskiej i kolonialnej jen.
Kwaśniewski, kontradmirał Świrski, szef kierownictwa marynarki wojennej Polski, następnie poseł Babiński i wiceadmirał
holenderskiej marynarki wojennej Fuerstner."

--------"Na zakończenie zabrał głos wielki przyjaciel Polski minister obrony narodowej dr. Deckers, piastujący wpływowe
stanowisko przewodniczącego najsilniejszej frakcji parlamentarnej w Holandii - partii katolickiej, i, nawiązując do swoich
podróży i wspomnień polskich, uwypuklił w pięknych słowach silne przywiązanie Polaków do wielkiej przeszłości marynarki
polskiej za czasów Władysławowskich."
-
Grand Hotel Britannia
-
Grand Hotel Britannia we Vlissingen.
Przedwojenna pocztówka.
 
 


-
Opublikowano 19 marca 2017 r..
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
               
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
 
                 
Bałtyckie wraki
Nurkowania wrakowe
 
Kpt. ż.w. Edward Gubała
o gigantycznej pogłębiarce
LEVIATHAN
w latach wojny.
-
Zabójstwo na pokładzie
SS WIGRY
-
Bunt na pokładzie
m/s BATORY
w 1940 roku
-
PIONIER I
Pierwszy polski
motorowiec
-
Pillbox
na statkach
-
Holownik H-8
Holownik H-8
-
KASSARI
-
Wodolot torpedowy
-