Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary haftowane
Haftujemy sztandary
na zamówienie
 
Kapitan ż.w.
Jacek Sobota
ma głos:
Broń chemiczna
w Bałtyku
m/s FLORA
na węglowym moście
Co należy wiedzieć
zanim zanurzycie się
w wodach Bałtyku
Kapitan Jacek Sobota  
i jego dziadek
TEP DEN
po polsku
ZATOP GO
Dlaczego
niebo jest niebieskie?
Minister
Gospodarki Morskiej
 
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
 
Magazyn Nautologiczny FACTA NAUTICA
       
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
Bazy i magazyny
      POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
Za „płotem” czaiła się śmierć, a myśmy o tym nie wiedzieli!
kpt. ż.w. JACEK SOBOTA-
   
   
Fotografia obiektu w Podborsku k/Kołobrzega pochodzi  z portalu onet.pl.
-
Do miejsca, gdzie przez ponad dekadę składowano głowice atomowe prowadzi niepozorna leśna droga. W tym miejscu,
wśród zieleni znajdują się pięciotonowe wrota, które przez wiele lat oddzielały ludzkość od śmiercionośnej sowieckiej
broni.

W lutym 1965 r. wojska Układu Warszawskiego przeprowadziły ćwiczenia ataku jądrowego na Europę Zachodnią. Jednym
z zadań było przetransportowania broni jądrowej z ZSRR do zachodniej Polski, w warunkach wojny. Ze względu na
opóźnienia i brak zabezpieczeń w czasie transportu pocisków operację oceniono negatywnie. W związku z tym zapadła
decyzja o rozlokowaniu broni atomowej poza granicami ZSRR, na pozycjach maksymalnie wysuniętych na Zachód, z
których natychmiast można by zaatakować kraje NATO.
-
Postanowiono więc, że to właśnie w Polsce powstaną składy głowic i
bomb jądrowych. W Moskwie zawarto porozumienie międzyrządowe o
środkach podjętych w zakresie podwyższenia gotowości bojowej wojsk.
Umowa ta przewidywała wybudowanie do 1969 roku magazynów broni
jądrowej na terytorium Polski.

Magazyny zostały zaprojektowane przez Rosjan, którzy dostarczyli też
wyposażenie. Prace budowlane prowadziły jednak polskie jednostki
saperskie oraz działające na rzecz wojska przedsiębiorstwa cywilne.
Powstały trzy składy. Pierwszy z nich był zlokalizowany w okolicy
Podborska koło Kołobrzegu, drugi w Brzeźnicy Kolonii k.Wałcza, trzeci
wybudowano w okolicy Templewa k. Trzemeszna Lubuskiego. Ich
budowa trwała do roku 1970.

Według ujawnionych danych w połowie lat 80. zmagazynowano w nich
około: 14 głowic o mocy 500 kt (dla porównania, bomba zrzucona na
Hiroszimę w 1945 r. miała moc 15 kt), 35 o mocy 200 kt, 83 o mocy 10
kt, a ponadto 2 bomby lotnicze o mocy 200 kt, 24 o mocy 15 kt i 10 o
mocy 0,5 kt, czyli łącznie w obiektach tych znajdowało się 178 ładunków
jądrowych, po około 60 w każdym.
-
Kapitan ż.w. Jacek Sobota
Archiwum Facta Nautica.
Fotografia obiektu w Podborsku k/Kołobrzega pochodzi  z portalu onet.pl.
-
 Decyzję o zabraniu głowic z Podborska podjęto po upadku komuny. Wtedy też padł rozkaz, by wojska sowieckie opuściły
teren Polski. Wycofywanie żołnierzy radzieckich z  garnizonu odbywało się sukcesywnie w latach 1990–1992. W tym
czasie obiekt specjalny w pobliskim Podborsku, w którym stacjonowało ok. 300 żołnierzy oraz oficerowie został przejęty
przez Wojsko Polskie.
-
Fotografia obiektu w Podborsku k/Kołobrzega pochodzi  z portalu onet.pl.
-
Obiekt jest obecnie jedynym zachowanym w stanie zbliżonym do tego, w jakim został opuszczony. Część wyposażenia,
która pozostała w tym miejscu po wycofaniu się wojsk sowieckich jest zachowana niemal idealnie. Jak mówił starosta w
Radiu Kołobrzeg, obecnie trwają prace przygotowujące obiekt do zwiedzania. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
planuje zaprosić pierwszych zwiedzających w czerwcu 2016 r.
-
Fotografia obiektu w Podborsku k/Kołobrzega pochodzi  z portalu onet.pl.
-
 
Opublikowano 29 stycznia  2016  r.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
               
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
     
                 
Bałtyckie wraki
Nurkowania wrakowe
MORZA i OKRĘTY
MORZA i OKRĘTY