Okręty podwodne
      Statki i okręty
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
         
Frachtowce
 
   
Niemcy: III Rzesza
Hosting by Yahoo! Web Hosting
s.s. HELIOS
Statek niemiecki internowany w Hiszpanii - II wojna światowa
dr Piotr Mierzejewski
-
 
 
Facta Nautica: The German vessel s.s. HELIOS. Danzig, about 1938.
Niemiecki frachtowiec s.s. HELIOS w porcie gdańskim. Fotografię wykonano między rokiem 1937 a 1939.
 
----------Wybuch II wojny światowej zastał wiele statków niemieckich na pełnym morzu, daleko od ojczystych portów. Tym, którym nie udało się  przemknąć
prze aliancką blokadę i dotrzeć do Niemiec, polecono szukać schronienia w portach państw neutralnych. Wśród statków, które zdecydowały się na
internowanie, znalazł się między innymi stary, powolny frachtowiec s.s.
HELIOS, należący do hamburskiej spółki Wachsmuth & Krogman.

----------3 września 1939 roku, w dniu przystąpienia Wielkiej Brytanii i Francji do wojny, HELIOS znajdował się na Atlantyku. Kapitan statku, nie widząc
szans na przedarcie się do Niemiec, zdecydował się wejść do Lizbony i tam czekać na dalsze instrukcje. Po otrzymaniu dyspozycji od armatora, przeszedł
do Sewilli. Wkrótce potem władze hiszpańskie wydały decyzję o internowaniu parowca. Stał tam bezczynnie aż do roku 1943, kiedy to odkupiło go od
Niemców hiszpańskie przedsiębiorstwo żeglugowe
Empresa Nacional "Elcano" de la Marina Mercante z Kadyksu. Od tej pory, aż do "pójścia na żyletki",
pływał pod banderą hiszpańską jako
RIA DE VIGO. W sierpniu roku 1966 pocięto go w stoczni złomowej w Santander.
 
 
---------Statek, pierwotnie pod nazwą NEWFIELD, powstał w brytyjskiej stoczni Irvine's Shipbuilding & Dry Docks Co. Ltd. w West
Hartlepool, pod numerem stoczniowym 524. Uroczystość wodowania miała miejsce 26 czerwca 1912, a w październiku tego samego roku
przekazano go do eksploatacji spółce
Newcastle S.S. Co. Ltd. (J. J. & C. M. Forster) z Newcastle. Przy pojemności 3821 BRT (wg jednego ze
źródeł - 3847 BRT) i nośności 6596 DWT, oraz wymiarach (w stopach i calach) 362-2 x51-1 x 21-9, pływał z prędkością eksploatacyjną 9
węzłów. Napęd jego zapewniała 3-cylindrowa maszyna parowa firmy
Richardsons Westgarth  z Hartlepool. Pod niemiecką banderę przeszedł
w roku 1937.
 
Opublikowano  19 stycznia 2011
© Piotr Mierzejewski
 
__________________________
-
Facta Nautica -
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
 
         
 
Morze, statki, okrÍty, wraki.
Pin-up girl.
       
Sztandary haftowane. Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
     
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
Niemiecki frachtowiec
RIO DE JANEIRO
     
Pin-up girls
nie stronią od morza ...
         
Sztandary szkolne.
Publiczne Gimnazjum
im. Orła Białego
w Piasecznie
______________________