Okręty podwodne
      Statki i okręty
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
         
Statki misyjne
 
   
FRANCJA
Hosting by Yahoo! Web Hosting
LA BONNE-NOUVELLE
Statek misyjny - Mission populaire Évangélique de France
dr Piotr Mierzejewski
 
 
Francuski statek misyjny LA BONNE-NOUVELLE należący do Mission populaire Évangélique de France z siedzibą w Paryżu.
Fotografia z roku 1904.
 
---------Wśród całego mnóstwa przeróżnych typów jednostek pływających, miejsce szczególne zajmują statki misyjne, nazywane również kościelnymi. Ta
specyficzna i bardzo nieliczna grupa statków, charakteryzuje się ogromną rozmaitością. Jedyną ich cechą wspólną  bywa często tylko przeznaczenie -
posługa duchowa i ewangelizacja. Do realizacji tych celów służyć mogą zarówno odpowiednio nadbudowane barki rzeczne pozbawione własnego napędu,
przebudowane duże statki oceaniczne, jak i specjalnie zaprojektowane pływające świątynie, kościoły i cerkwie.

-------Przed laty, w każdym wielkim porcie, natknąć się można było na statek kościelny, świadczący marynarzom usługi religijne. Bywały również jednostki
specjalizujące się w opiece duchowej nad rybakami - pojawiały się one w rejonach mórz i oceanów masowo eksploatowanych przez rybackie flotylle. Statki
kościelne można spotkać także na wielkich rzekach europejskich. Zazwyczaj mieści się na nich duża kaplica, do złudzenia przypomijająca wnętrza lądowych
świątyń, świetlica, biblioteka, punkt sanitarny, a niekiedy nawet niewielka salka szpitalna. Misyjne załogi są także w stanie udzielać różnorakiej pomocy
charytatywnej, rozprowadzjąc wśród potrzebujących odzież, żywność, leki, a także zabawki dla dzieci.

-------Eksploatacją statków misyjnych zajmują się różne organizacje religijne, reprezentujące wszelkie wyznania chrześcijańskie. Po rozpadzie ZSRR i
upadku komunizmu, statki "niosące Słowo Boże" pojawiły się także na wielkich rzekach Rosji, zarówno w części europejskiej, jak i azjatyckiej.

-------Do najbardziej znanych współczesnych statków misyjnych należą m.in. MV DOULOS (6822 BRT), będący zarazem najstarszym na świecie
pozostającym w eksploatacji statkiem pasażerskim, MV
LOGOS HOPE (12519 BRT), ANDRIEJ PIERWOZWANNYJ, SWIATITIEL NIKOŁAJ
CZUDOTWORIEC
, czy zbudowany z włókna szklanego WEDDINGS ON WATER.
 
---------
Kaplica we wnętrzu statku LA BONNE-NOUVELLE.
 
 
Opublikowano  10 stycznia 2011
© Piotr Mierzejewski
 
__________________________
-
Facta Nautica -
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
 
       
     
     
     
Pin-up girls
nie stronią od morza ...
       
Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II
w Piasecznie
________________
Jacht pogrzebowy
SÜDWIND