sztandary osp
sztandary
sztandary proporce
osp
 
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
       
Okręty podwodne
 
FRANCJA
Hosting by Yahoo Web Hosting
CHARLES BRUN
- Katastrofa francuskiego okrętu podwodnego w 1932 roku -
PIOTR MIERZEJEWSKI
 
 
 
Sous-mari CHARLES BRUN. French submarine.
 
CHARLES BRUN, francuski okręt podwodny o napędzie parowo-elektrycznym.
Wyporność nawodna/podwodna - 355/444 t; prędkość nawodna/podwodna - 13,54/7.25 w.; uzbrojenie - 6 wyrzutni torpedowych 450 mm; napęd - 2
maszyny parowe (650 KM), 2 silniki elektryczne (100 KM), 2 śruby napędowe; wymiary - 45,6 x 4 x 3,31 m; głębokość bezpiecznego zanurzenia - 35 m;
załoga 25 ludzi.
 
---------1 marca 1907 roku stocznia marynarki w Tulonie przyjęła zamówienie na budowę okrętu podwodnego zaprojektowanego przez inż. Just Maurice'a.
Miała to być jednostka pełnomorska o napędzie parowo-elektrycznym, z silnym uzbrojeniem torpedowym. Gdy 4 kwietnia 1908 r. położono stepkę pod
budowę tego okrętu, nikomu zapewne w stoczni nie przyszło nawet na myśl, że powstanie kosztowny, całkiem bezużyteczny bubel. Ceremonia wodowania
jednostki miała miejsce 14 września 1910 r. Okrętowi nadano nazwę
CHARLES BRUN na cześć francuskiego inżyniera, Charles'a Bruna (1821-1897),
byłego ministra marynarki, współtwórcy okrętu podwodnego
PLONGEUR o napędzie pneumatycznym.

--------Wkrótce po wodowaniu CHARLES BRUN rozpoczął próby morskie. Trwały one przeraźliwie długo, od roku 1910 do 1913! Ostateczny werdykt komisji
oceniającej jednostkę był bezlitosny - uznano okręt za całkowicie nieprzydatny dla marynarki wojennej. Mimo iż  
CHARLES BRUN nigdy nie wszedł do
służby, przetrwał w Tulonie aż do roku 1920. Decyzja o jego złomowaniu zapadła dopiero 7 czerwca, zaś wyczekiwany kupiec znalazł się 30 grudnia 1920
roku.
   
Piotr Mierzejewski
 
 
Facta Nautica. Ships and wrecks. Submarine. Sous-marin.
   
Facta Nautica: marine nationale, sous-marins, submarines
Sztandary OSP
na zamówienie
Sztandar OSP Bielanka
Sztandar OSP Miechowice
KONTAKT
 
Baltic Quest
Wyprawy na wraki