-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
     
Okręty podwodne
 
RUMUNIA
Hosting by Yahoo! Web Hosting
DELFINUL
- Okręt podwodny projektu 677E - Klasa 'Kilo' - ex B-494 -
Rumuński okręt podwodny DELFINUL przy nabrzeżu w Konstancy w dniu 11 sierpnia 2007 roku.
Cristi Cimpaes/Mediafox Foto.
 
---------Polska była pierwszym członkiem Układu Warszawskiego, któremu Związek Radziecki sprzedał okręt podwodny projektu 877E (ros. проект 877Э),
nazywanego nieformalnie
Warszawianką (ros. Варшавянка, nomenklatura NATO: Kilo). Okrętowi temu, noszącemu pierwotnie oznaczenie alfanumeryczne
B-800
(ros. Б-800), w czerwcu roku 1986 w polskiej Marynarce Wojennej nadano nazwę ORP ORZEŁ. Drugą jednostkę tego typu, oznaczoną w ZSRR
jako
B-494 (ros. Б-494) identyczną z ORP ORZEŁ (według zapewnień publikacji radzieckich i rosyjskich), w grudniu tego samego roku przekazano
Forţele Navale Române. Rumuni nadali swojemu okrętowi nazwę DELFINUL, nawiązując w ten sposób do przedwojennego DELFINUL, będącego pierwszym
w historii rumuńskim okrętem podwodnym, zasłużonym w walkach na Morzu Czarnym podczas
II wojny światowej.

---------Współczesny DELFINUL zbudowany został w stoczni Krasnoje Sormowo w Niżnim Nowgorodzie (ówczesny Gorkij) pod numerem stoczniowym 521.
Zwraca uwagę brak w piśmiennictwie ZSRR i Rosji informacji o dokładnych datach rozpoczęcia budowy, wodowania czy przekazania jednostki odbiorcy.

---------Od roku 1995 okręt stoi unieruchomiony w bazie marynarki w Konstancy z powodu zużycia baterii akumulatorów i niesprawności niektórych
systemów. Obecnie, już od dłuższego czasu, jest przeniesiony do rezerwy i tkwi w suchym doku. Permanentny brak pieniędzy na remont, ciągnący się od
kilkunastu lat, powoduje, iż szanse na jego powrót do służby stają się iluzoryczne.
 
DELFINUL w suchym doku.
Autor fotografii nieznany.
 
 
--------Charakterystyka okrętu, według cytowanych poniżej pozycji rosyjskich, przedstawia się następująco:

Wyporność nawodna/podwodna: 2300/3950 ton; prędkość nawodna/podwodna: 10/17 węzłów; zasięg: 6000 Mm przy prędkości 7 węzłów
w reżimie nawodnym oraz 400 Mm przy prędkości ekonomicznej podwodnej 3 węzłów; wymiary: 72,6 x 9,9 x 6,2 m; głębokość zanurzenia:
300 m; autonomiczność: 45 dób; załoga: 52 ludzi.
Uzbrojenie: 6 wyrzutni torpedowych 533 mm; liczba torped - 18; typ torped: TEST-71, 53-65; 24 miny zamiast torped; uzbrojenie
rakietowe - zestaw 'Strieła'.

--------Niektóre źródła zachodnie podają nieco inne dane, np. Weyers 1997/98 informuje, że wyporność nawodna/podwodna okrętu wynosi
2325/3075 ton, wymiary 74,3 x 9,9 x 6,5 m, zaś załoga liczy 45 ludzi.
 
_____________

BIBLIOGRAFIA

1. Aleksandrow, Ju.I. & Gusiew, A.N. 2000. [Боевые корабли мира на рубеже XX-XXI веков. Часть 1.Подводные подки. - Санкт-Петербург].
2. Faulkner, K. 1999. Jane's okręty wojenne. Przewodnik encyklopedyczny. Przekład A.Z. Siekański. -
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
3. Globke, W. 1997
. Weyers Flotten Taschenbuch 1997/98. Warships of the World. - Bernard & Graefe Verlag, Bonn.
4
. Orużie Rossiji.1996.[Оружие России, т. Ill, Корабли и вооружение Военно Морского Флота, изд. Военный парад. Москва, 1996].
5. Polmar, N. & Noot, J.1991. Submarines of the Russian and Soviet Navies, 1718-1990. -
Naval Institute Press, Annapolis, Maryland.

Opublikowano 31 stycznia 2009
Aktualizowano: 13 grudnia 2010
© dr Piotr Mierzejewski
 
 
     
 
 
         
 
 
     
Pin-up gilrls
 
  Bł. Marija Petkovic
uratowała okręt podwodny
     
Sztandary haftowane. Sztandary szkolne. Sztandary harcerskie. sztandary OSP. Sztandary PSP. Sztandary strażackie.
Szkoła Podstawowa nr 323
w Warszawie
im. Olimpijczyków Polskich

________________________
DELFINUL. Romania.
Pierwszy rumuński okręt podwodny
DELFINUL
na znaczku pocztowym z 1936 roku.