-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
       
Okręty podwodne
 
FRANCJA
TRITON
- Francuski parowy okręt podwodny typu 'SIRENE' - inż. Maxime Laubeuf - I wojna światowa -
 
 
 
Sous marin TRITON. The French submarine TRITON.
TRITON ze schowanym kominem do odprowadzania spalin.
 
 
---------TRITON był francuskim okrętem podwodnym typu 'SIRENE' - konstrukcji autorstwa inżyniera Maxime'a Laubeuf'a, będącej rozwinięciem
projektu okrętu
NARVAL. Łącznie zbudowano cztery jednostki tego typu, wszystkie w stoczni marynarki wojennej w Cherbourgu. Budowę okrętów
rozpoczęto jednocześnie w roku 1900. Wodowanie ich odbywało się sukcesywnie  w 1901 (
TRITON - 13 lipca, jako drugi okręt), zaś do służby weszły w roku
następnym (
TRITON - 1 czerwca 1902).
 
-----------------W pierwszych latach służby okręt uczestniczył w dwóch niegroźnych
kolizjach, obie miały miejsce w Cherbourgu. Najpierw, 13 lub 14 grudnia 1904,
zderzył się z eksperymentalnym okrętem podwodnym
X (późniejszy DAUPHIN),
gdy ten wracał z prób do portu, oraz później, 10 listopada 1905 ze swoim
bliźniakiem
SIRENE.-

---------
W latach I wojny światowej TRITON przedstawiał znikomą wartość
bojową, gdyż konstrukcja jego była silnie przestarzała. Niemniej jednak, brał
udział w zabezpieczaniu podejść do portu w Cherbourgu i w szkoleniu nowych
załóg okrętów podwodnych.

--------Po wojnie rozbrojono go, a następnie z dniem 12 listopada 1919 wycofano
ze służby, zaś w roku 1920 w Cherbourgu złomowano.
Dane taktyczno-techniczne okrętów podwodnych typu 'SIRENE'
Wyporność nawodna:
156,73 ton
Wyporność podwodna:
212,95 ton
Zapas pływalności:
26 %
Długość:
32,5 m
Szerokość:
3,9 m
Zanurzenie:
2,5 m
Napęd:
Maszyna parowa 1250 KM; 2 kotły typu Norman
opalane naftą; 2 silniki elektryczne
Hilairet-Huguet
2x50 KM; 1 wał napędowy
Prędkość nawodna:
9,7 węzłów
Prędkość podwodna:
6,0 węzłów
Zasięg nawodny:
625 Mm przy prędkości 8 węzłów
Zasięg podwodny:
55 Mm przy  prędkości 3,5 węzłów
Głębokość zanurzenia:
50 metrów
Czas zanurzenia:
7-9 minut
Załoga:
13 (2+11) ludzi
Uzbrojenie:
4 wyrzutnie torpedowe 450 mm systemu
Drzewieckiego
UWAGI:  Według niektórych źródeł załoga liczyła 12 ludzi, zaś wśród czterech
wyrzutni torpedowych tylko dwie były systemu Drzewieckiego.
-------------------OKRĘTY PODWODNE TYPU 'SIRENE':

SIRENE  |  TRITON  |  ESPADON  |  SILURE
 
Francuski okręt podwodny TRITON.
Francuski okręt podwodny TRITON z wysuniętym kominem, z którego uchodzą ciemne spaliny nafty.
 
 
       
Pin-up girls dla shiploverów !!!
       
 
     
 
 
L I N K I

Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne
     
 
   
 
 
          Sztandary