Okręty podwodne |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Strona główna
[ Yahoo! ] options
                                               
       
Obszar wojenny
- Deklaracja niemieckiej admiralicji z lutego 1915 roku -
dr Piotr Mierzejewski
       
           
                   
U 20
U-Boot, który zatopił
s.s. LUSITANIA
-
s.s.
LUSITANIA
-
Zatopienie
s.s.
LENIN
-
Rzekome storpedowanie
TIRPITZ'a
-
U-Boot
wino i ... prezerwatywy
-
Katastrofy
atomowych OP od 2000 r.
-
NAUTILUS
kapitana Nemo
-
s.s.
GLITRA
pierwszy statek zatopiony
przez U-Boota
-
U-Boot
pod żaglami
-
Japoński okręt podwony
I-73
Najsłynniejszą ofiarą U-Bootów po ogłoszeniu deklaracji o obszarze wojny stał się brytyjski liniowiec pasażerski LUSITANIA.
Dziś już nie ma wątpliwości, że statek ten przewoził z U.S.A. nielegalny ładunek broni i amunicji.
 
---------W lutym 1915 roku doszło nieoczekiwanego zaostrzenia wojny podwodnej. Było to  wynikiem odrzucenia przez Niemcy ustaleń deklaracji londyńskiej
z 1909 roku, określającej warunki zatapiania statków handlowych i ogłoszenia własnej deklaracji o obszarze działań wojennych. Tym samym rozpoczął się
nowy etap w działaniach morskich I wojny światowej, którego początek wyznaczył atak U-Boota
U 8 (U 16 ?) na  norweski parowiec BELRIDGE.
Prezentowane poniżej polskie tłumaczenie tekstu tej deklaracji, podpisanej przez admirała Hugo von Pohla, pochodzi z publikacji
Marka Perepeczki (2000,
p. 102):
 
----------1. Wody wokół Wielkiej Brytanii i Irlandii wraz z całym Kanałem
Angielskim ogłasza się niniejszym obszarem wojny. Od 18. lutego 1915 roku
niszczony będzie każdy wrogi statek han-dlowy, bez możliwości w każdym
przypadku odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego załodze i pasażerom.

----------2. Statki neutralne również wystawione są w obszarze wojennym na
niebezpieczeństwo, ponieważ ze względu na wprowadzone przez rząd
brytyjski 31. stycznia nadużywanie flag neutralnych i przypadkowość wojny
morskiej, nie zawsze można uniknąć tego, że ataki wymierzone we wrogie
statki nie trafią na statki neutralne.

----------3. Żegluga na północy wokół Wysp Szetlandzkich, na wschodnim
obszarze Morza Północnego i w pasie przynajmniej 30 mil morskich wzdłuż
wybrzeża nie jest zagrożona.
Berlin, 4 lutego 1915 roku
Szef Sztabu Admiralicji Marynarki Wojennej
v. Pohl

----------Dwa dni przed wydaniem tej deklaracji, admirał Hugo von Pohl, który
zastąpił zdymisjonowanego dotychczasowego dowódcę
Hochseeflotte,
admirała Friedricha von Ingenohla, wydał oświadczenie następującej treści:

Berlin, 2 lutego 1915 roku

---------------------------Obwieszczenie

----------Anglia zamierza przewozić statkami do Francji liczne oddziały "wojsk
i duże ilości towarów na potrzeby wojenne". Przeciw tym transportom
występuje się wszelkimi możliwymi sposobami wojennymi.

----------Pokojowo nastawioną żeglugę przestrzega się usilnie przed
zbliżaniem się do francuskiego brzegu północnego i zachodniego, ponieważ
przy pomyleniu ze statkami stużącymi celom wojennym grozi jej poważne
niebezpieczeństwo.

---------Statkom handlowym w kierunku Morza Północnego zaleca się drogę
wokół Szkocji.
 
 
Mapa przedstawia obszar wojenny określony deklaracją
admirała Hugo von Pohla z dnia 4 lutego 1915.
Kółeczkami oznaczono pozycje zatopionych przez U-Booty
111 statków w okresie od 18 lutego do 18 maja 1915 roku.
Źródło: Frankfurter Zeitung, wg The New York Times.
Szef Sztabu Admiralicji Marynarki Wojennej
v. Pohl
 
   
   
   
                              Opublikowano 5 sierpnia 2010 roku
© Piotr Mierzejewski
       
                                               
  ____________________________________________________________________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski hr. de Calmont
   
L I N K I

Maja Mierzejewska
Pałac Mierzejewskich
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Myślenie racjonalne
Neurotyzm
Intuicjoniści
Kazimierz Poczmański
                                         
 
 
Vintage erotic cards. Stare pocztówki erotyczne.
 
 
 
                                     
Sztandary haftowane !
   
Sztandary haftowane !
 
 
 
                                     
Portal of graptolites and pterobranchs
Hosting by Yahoo! Web Hosting
Graptolithina and Pterobranchia