-     Marynarka Handlowa    -    Statki    -   Okręty   -   Wraki    -    Morze    -    Marynarka Wojenna     -
Krążownik AVRORA, w Polsce znany jako AURORA
Radziecka pocztówka z 1986.
Fot. K. Zhirinovoy. Wyd. Planeta. Nakład 750000.
---------AVRORA, w Polsce nazywana AURORĄ, jest jednym z legendarnych symboli Rewolucji Październikowej.
Okręt ten, wchodzący ongiś w skład carskiej
Floty Bałtyckiej i 2. Eskadry Oceanu Spokojnego, od kilkudziesięciu lat
jest okrętem-muzeum i pomnikiem rewolucji. Zakotwiczona na stałe przy Nabrzeżu Piotrogrodzkim Newy stanowi wciąż
jeden z najbardziej popularnych obiektów turystycznych Sankt Petersburga.
Radziecka pocztówka z 1967.
Fot. B. Łosin. Wyd. LENIZDAT. Nakład 100000.
---------AVRORA wybudowana została w St. Petersburgu, w stoczni Galerny. Budowę jej rozpoczęto w 1896 roku, zaś
ceremonia wodowania miała miejsce 24 maja 1900. Okręt ukończono w 1902 zaś poważną  modernizację przeszedł w 1917.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne (wg Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1940) są następujące:
---Wyporność: 5622 t. Szybkość: 18 węzłów. Zasięg: 2000 Mm (11).
---Długość: 127 m. Szerokość: 16,8 m. Zanurzenie: 6,4 m.
---Pancerz: pokład 76-50 mm, stanowisko dowodzenia 152 mm, artyleria 76 mm, linia wodna - brak.
---Uzbrojenie: 10 dział 130 mm, 4 - 75 mm, 2 - 75mm plot., 2 - 47 mm plot., 4 karabiny maszynowe, 125 min.
---Napęd: 3 maszyny parowe o mocy 12000KM, 24 kotły Belleville opalane węglem, 3 śruby, zapas węgla - 960 t.
Radziecka pocztówka z 1963.
Fot. D.S. Smirnow.
----------W 1905 roku  AVRORA weszła w skład 2. Eskadry Oceanu Spokojnego i wzięła udział w bitwie pod Cuszimą.

----------W 1916 okręt skierowano do Zakładów Francusko-Rosyjskich w Piotrogrodzie. Tam przeszedł generalny remont i
modernizację, ukończoną w 1917. 28 lutego (13 marca) 1917 marynarze
AVRORY wspólnie z robotnikami tych zakładów
wszczęli powstanie. Przewodniczącym komitetu okrętowego był wtedy J. Fiedianin.

---------Marynarze z ARVRORY ochraniali Pałac Zimowy podczas likwidacji buntu Korniłowa. Komitet okrętowy nie wykonał
rozkazu Rządu Tymczasowego, aby wyprowadzić okręt z Piotrogrodu.

---------Encyklopedia Rewolucji Październikowej (Warszawa 1987, s. 28) podaje: "Organizacja bolszewicka liczyła wtedy
42 członków. W nocy 24/25 X (6 /7 XI), o godz 3.30, na rozkaz Piotrogrodzkiego KWR, "A." podpłynęła do zwodzonego
mostu Nikołajewskiego (dziś most im. Lejtnanta Szmidta); załoga krążownika pomogła w opuszczeniu mostu i umożliwiła
oddziałom Gwardii Czerwonej przejście z Wyspy Wasiliewskiejdo centrum miasta. Rano radiostacja "A." pierwsza
przekazała napisaną przez Lenina odezwę KWR "Do obywateli Rosji!". O godz. 21.45 na umówiony znak z Twierdzy
Pietropawłowskiej, działo umieszczone na dziobie "A." dało ślepym wystrzałem sygnał do szturmu na Pałac Zimowy;
marynarze krążownika też wzięli udział w tym szturmie."
Działo, z którego padł historyczny strzał, dający znak do ataku na Pałac Zimowy.
Radziecka pocztówka z 1985 roku. Foto: W. Polikow.
 
________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
 
Krążowniki