Sztandary.
Sztandary.
Sztandary OSP
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
         
Torpedowce
     
HOLANDIA
Hosting by Yahoo! Web Hosting
Hr. Ms. G 16
Holenderski torpedowiec - II wojna światowa - Niemiecki poławiacz torped TFA 9 -
dr Piotr Mierzejewski
 
 
The Dutch torpedoboat G 16.
Holenderski torpedowiec G 16 - późniejszy niemiecki poławiacz torped TFA 9.
Wyporność standard  - 150 t; wyporność pełna - 185 t; prędkość - 25 węzłów; uzbrojenie - 2 x 75 mm, 3 wyrzutnie torpedowe 450 mm (3 x I); napęd - maszyna
parowa potrójnej ekspansji 2600 KM, 2 kotły opalane węglem, 1 śruba napędowa; zapas węgla - 42 t; wymiary 49,5 x 5,3 x 1,5 m; załoga - 26 ludzi.
-
---------Marynarka wojenna Holandii podczas I wojny światowej dysponowała czterdziestoma dwoma torpedowcami. Większość z nich bazowała w metropolii,
część w Indiach Wschodnich. W styczniu i lutym 1918 r. zatonęły dwa holenderskie torpedowce (
G 2 i G 11), wiele zaś skreślono z listy floty w pierwszych
powojennych miesiącach, a dalsze w kolejnych latach. Gdy wybuchła II wojna światowa, w służbie pozostało już tylko dziewięć jednostek bez realnej wartości
bojowej. Jedną z nich był  
G 16.
 
--------Torpedowiec G 16 skonstruowano w Rotterdamie w stoczni Maatschappij voor Scheeps en Werktuigbouw (położonie stępki: 22 lipca 1913 roku). 10
marca 1914 r. miała miejsce ceremonia wodowania  i 29 lipca tego samego roku wprowadzono okręt do służby.
 
The German torpedo recovery vessel TFA 9.
---------Po wkroczeniu sił niemieckich do Holandii załoga G 16 zatopiła w Den
Helder swój okręt, aby nie wpadł w ręce nieprzyjaciela. Stało się to 14 maja
1940 r. Parę tygodni później, prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca
Niemcy podnieśli jednostkę i odholowali do Amsterdamu. W tamtejszej stoczni -

Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij -
przeszedł gruntowną
przebudowę. Z dniem 19 września 1942 roku wszedł w skład
Kriegsmarine jako
poławiacz torped
TFA 9 (skrót TFA pochodzi od niem. słów Torpedo-Fangboot
Ausland
), przydzielony do 22. Flotylli U-Bootów (22. Ubootflotille).

--------Okręt raz jeszcze uległ samozatopieniu - tym razem w Kilonii 3 maja 1945
roku. Po wojnie podniesiono go i zwrócono Holandii. Znajdował się jednak
w tak fatalnym stanie, że holenderska marynarka wojenna używała go tylko jako
pływajacego celu ćwiczeń artyleryjskich. Po którymś z kolejnych strzelań zatonął
w roku 1948  w wodach kanału Schulpengat w rejonie Den Helder.

--------Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, że polski trałowiec redowy ORP
RYBITWA
, przejęty przez Kriegsmarine po kampanii wrześniowej, także
służący Niemcom jako poławiacz torped, nosił "sąsiednie" oznaczenie -
TFA 8.
Niemiecki poławiacz min TFA 9 powstał przez przebudowę
podniesionego z dna holenderskego torpedowca
G 16.
 
Opublikowano: 30 czerwca 2012 r.
© dr Piotr Mierzejewski
   
Piotr Mierzejewski.
   
Facta Nautica: morze statki okręty wojenne wraki
Okręty. Magazyn historyczno-wojskowy.
       
Sztandary: sztandary szkolne - sztandary harcerskie - sztandary strażackie
Graptolite Net: Graptolites and Pterobranchs.
     
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
Holenderski torpedowiec
Z 5
Holenderski torpedowiec
Z 1
Pierwszy francuski
kuter torpedowy
Brytyjski torpedowiec
HMTB 38
Miał to być pierwszy
kuter torpedowy
Estonii
Pierwszy irlandzki
kuter torpedowy
Sztandary OSP
na zamówienie
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
Baltic quest. Nurkowania wrakowe.
Wyprawy na wraki