Okręty podwodne
               
Statki i okręty
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
                       
Okręty podwodne
               
Rosja i ZSRR
M-73
- Radziecki okręt podwodny - Typ 'M' serii VI-bis - II wojna światowa -
       
       
The Russian submarine M-73 ('Malyutka' -Class).
Radziecki okręt podwodny M-73 służył na Bałtyku w latach 1935-41. Złomowany w 1944.
                       
---------M-73, radziecki okręt podwodny typu 'M' ('MALIUTKA') serii VI-bis, mimo iż czas jego służby na Bałtyku objął okres wojny radziecko-
fińskiej (1939-1940) i wojny radziecko-niemieckiej (1941-45), nawet nie dostał od losu szansy, aby czymś szczególnym zapisać się w historii ...
                       
--------Polmar & Noot (1990) podawali, jakoby M-73 zbudowany został w leningradzkiej Stoczni im. A.A. Żdanowa (Stocznia nr 190), a początek budowy miał
nastąpić 10 marca 1934 roku. W rzeczywistości, jak twierdzi
Płatonow (2004), okręt powstał w czarnomorskiej Stoczni im. A. Marti (Stocznia nr 198) w
Nikołajewie, pod numerem stoczniowym 291. Podzielony na sekcje dotarł do Leningradu i dopiero tam w
Stoczni im. Żdanowa został zmontowany.
Wodowanie jednostki nastąpiło 5 stycznia 1935, zaś 13 września 1935 weszła ona w skład
Floty Bałtyckiej, zasilając 6. dywizjon 2. brygady okrętów
podwodnych, stacjonujący w Leningradzie.
M-73 od 18 sierpnia 1936, jako jednostka 3. brygady okrętów podwodnych, bazował w Oranienbaum (obecnie
Łomonosow).

---------Pierwszym dowódcą okrętu został 5 czerwca 1935 Władimir Aleksandrowicz Czerwinskij (1908-1944), który uprzednio zdobywał doświadczenie
jako zastępca dowódcy na okrętach podwodnych
ZMIEJA i PANTIERA. Oficer ów odszedł z M-73 27 października 1936, obejmując dowództwo większej
jednostki,
SZCZ-319. Brak informacji na temat jego bezpośredniego następcy. Wiadomo natomiast, że od 22 listopada 1938 do 7 grudnia 1940 dowódcą
M-73 był Wiktor Piotrowicz Kałanin (1907-19??), późniejszy dowódca S-14 i L-20.

--------W czasie wojny radziecko-fińskiej (zima 1939/1940) M-73 wchodził w skład 23. dywizjonu 3. brygady okrętów podwodnych, dowodzonej przez
późniejszego admirała
Nikołaja I. Winogradowa. Dywizjon ten liczył pięć  jednostek o oznaczeniach alfanumerycznych:  M-72, M-73, M-74, M-75 oraz M-
77
i bazował w Oranienbaum. Wszystkie, z wyjątkiem M-73, wzięły udział w operacjach przeciwko Finlandii.

-------Z dniem 11 lutego 1941 M-73 przesunięty został do szkolnej brygady okrętów podwodnych i po pewnym czasie rozpoczęto na nim generalny remont.
Dzień wybuchu wojny z Niemcami (22 czerwca 1941) zastał okręt w stanie stanie całkowitej niesprawności, tym bardziej, że ukończenie remontu
zaplanowano dopiero na rok 1942. Tok wydarzeń na szybko przesuwającym się froncie spowodował, że wszelkich prac na jednostce zaniechano, a w sierpniu
zadecydowano o zakonserwowaniu jej i zdemontowaniu części uzbrojenia. Równocześnie cała załoga okrętu zeszła na ląd i zasiliła szeregi piechoty morskiej
broniącej Leningradu. Formalnie od 9 września
M-73 znalazł się w dywizjonie okrętów stojących i remontowanych.

-------Oficjalnie okręt zakończył swoją służbę w radzieckiej marynarce wojennej 2 grudnia 1944, gdy skreślono go z listy floty i oddano na złom.
                       
          * * *
         
                       
          BIBLIOGRAFIA
         

Dmitriew, W. I. 1990 [Дмитриев В.И. - Советское подводное кораблестроение- Военное издательство, Москва, 1990].
Kowaliow, E.A. 2006 [Ковалев Э.А. - Короли подплава в море червоных валетов -
Центрполиграф, Москва, Санкт-Петербург, 2006].
Meister, J. 1977. Soviet Warships of the Second World War. -  
Macdonald and Jane's (Publishers) Ltd., London.
Płatonow, A.W. & Lurie, W.M. 1999 [Платонов А.В., Лурье В.М. - Командиры советских подводных лодок 1941-1945 -
Цитадель, Санкт-Петербург,
-----1999].
Płatonow, A.W. 2004 [Платонов А.В. - Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – Москва, Издательство "Полигон", 2004].
Polmar, N. & Noot J.  1990. Submarines of the Russian and Soviet Navies, 1718-1990. - Naval Institute Press, Annapolis, Maryland.
www.deepstorm.ru (Szturm Głubiny, ros. Штурм Глубины - Энциклопедия подводных лодок).
                       
     
_______________

Zobacz także radzieckie okręty podwodne typu 'M':

|
M-96 | M-174 |
     
                       
      ____________________________________________
FACTA NAUTICA
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
     
                   
L I N K I

Maja Mierzejewska
Pałac Mierzejewskich
Neurotyzm
Intuicja
Intuicjoniści
Myślenie intuicyjne
Myślenie racjonalne
       
PIN-UP GIRLS i MORZE
   
               
   
Sztandary szkolne i strażackie
   
               
   
Sztandary szkolne, OSP, PSP i inne!
   
               
   
   
Majtek z HMS Chatham
Kliknij!