Okręty podwodne
               
Statki i okręty
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
                       
TRAŁOWCE
               
Wielka Brytania
  HMS MAZURKA
- Trałowiec kanałowy - Royal Navy - I wojna światowa -
       
       
The tunnel minesweeper HMS MAZURKA. Built: 1917. Sold: 1920.
Trałowiec kanałowy HMS MAZURKA wziął nazwę od polskiego tańca.
The old 'DANCE' class tunnel minesweeper HMS MAZURKA  was named after a Polish dance. Built in 1917. Sold in 1920.
                       
--------Royal Navy w końcowej fazie pierwszej wojny światowej odczuwała dotkliwy niedostatek niewielkich jednostek przydatnych do trałowania wód
śródlądowych, a zwłaszcza systemu wodnego Flandrii, której niezliczone kanały łączyły się z kanałem La Manche. W tej sytuacji brytyjskie Ministerstwo
Wojny przekazało Admiralicji przejęte na mocy
Emergency War Programme dwanaście znajdujących się jeszcze w budowie niewielkich holowników. Były to
tzw. holowniki kanałowe (ang.
tunnel tugs), przeznaczone dla żeglugi śródlądowej Wielkiej Brytanii, i dlatego charakteryzujące się niewielkim zanurzeniem.
Wchodziły one do służby w
Royal Navy stopniowo, w okresie od listopada 1917 do kwietnia 1919, przyjmując nazwy pochodzące od znanych tańców (stąd typ
tych trałowców określa się mianem 'DANCE'). Wyposażone w trały, uzbrojone zazwyczaj w działko 3-funtowe, zajmowały się niemal wyłącznie trałowaniem
wód Flandrii. Cztery spośród nich, a mianowicie
HMS FANDANGO, HMS MORRIS DANCE, HMS STEP DANCE i HMS SWORD DANCE uczestniczyły w
działaniach sił interwencyjnych w Rosji bolszewickiej w roku 1919. Wszystkie jednostki, które nie utracono wcześniej w trakcie służby, skreślono z listy
floty w roku następnym.
ers. Sold in May 1920.ay 1920.         Acquired from War Office in October 1917          Used to sweep coast of Flanders. Sold in
May 1920.
 
---------Bliską nam, Polakom, nazwę HMS MAZURKA nosił trałowiec zbudowany w październiku 1917 roku w stoczni Murdoch &
Murray
(Port Glasgow). Była to jednostka dwuśrubowa, o wyporności 290 ton, wymiarach  39,65 x ok. 8,1  x 1,06 m,
rozwijająca maksymalną prędkość 9,5-10 węzłów, uzbrojona w działo 3-funtowe (47 mm), napędzana maszyną parową o mocy
450 KM, wyposażona w kocioł pionowy walczakowy, opalany paliwem płynnym (zapas ok. 40 ton). Liczebność załogi wahała się w
granicach 22-26 ludzi. Podobnie jak większość jednostek tego typu, trałował kanały Flandrii. Sprzedany w maju 1920.
 
                       
---------Większość bliźniaczych trałowców dysponowała tylko jednym działem 3-
funtowym. Dwa jednak, a mianowicie
HMS GAVOTTE i HMS STEP DANCE,
uzbrojono silniej - pierwszy miał dwa działa, 76 mm i 57 mm, drugi zaś jedno
57 mm.
Uwaga: W latach II wojny światowej pod banderą brytyjską pływał inny
trałowiec o nazwie
HMS MAZURKA, należący do nowego typu 'DANCE'.
Royal Navy sprzedała go w 1946 roku.
           
         
_____
         
BIBLIOGRAFIA
Parkes, O. & Prendergast, M. (eds.). 1919. Jane's Fighting Ships 1919. -
Sampson Low Marstow.
Jane's Fighting Ships of World War I. 2001.
Random House Group Ltd., London.
                       
         
*  *  *
         
                       
        Zobacz także inne trałowce:
       
                       
| HMS MAZURKA | HMNZS KIWI - Nowa Zelandia | ORP DELFIN - amerykański typ 'YMS' | ORP PELIKAN - projekt 206F (kod NATO: Krogulec) |
|
DANGTU - chiński typu 6610 | PANNA WODNA - dawny niemiecki trałowiec | M8 - szwedzki kuter trałowy | ALBATROS - Rosja |
                       
      ____________________________________________
FACTA NAUTICA
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
     
                   
L I N K I

Maja Mierzejewska
Pałac Mierzejewskich
Neurotyzm
Intuicja
Intuicjoniści
Myślenie intuicyjne
Myślenie racjonalne
       
PIN-UP GIRLS i MORZE
   
               
   
Sztandary szkolne i strażackie
   
               
   
Sztandary szkolne, OSP, PSP i inne!
   
               
   
   
Majtek z HMS Chatham
Kliknij!
         
 
Hosting by Aabaco Web Hosting