-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
Okręty podwodne
       
Niemcy - III Rzesza
  U 16
- U-Boot typu IIB - II wojna światowa -
 
   
   
The German U-boat U 16.
U-Boot U 16 na przedwojennej fotografii.
 

---------Niemiecki okręt podwodny U 16, uczestnik II wojny światowej, zatonął w okolicznościach nie do końca wyjaśnionych. Można znaleźć informację, że
"...wszedł 24 października [1939] na aliancką minę pomiędzy Dover i Griz-Nez.
U 16 poszedł na dno, zabierając ze sobą całą załogę" (C. Blair, str. 149), albo
że padł ofiarą bomb głębinowych brytyjskich okrętów, trałowca  
HMS Cayton Wyke i patrolowca (klasyfikowanego jako sloop)  HMS PUFFIN w okolicach
Dover, w pozycji 51º09'N i 01º28'E, 25 października 1939 roku, jak twierdzi np.
uboat.net. W polskim piśmiennctwie na zagadkowość losów U 16 zwrócił
uwagę Andrzej Perepeczko (
"U-Booty drugiej wojny światowej", Warszawa, 2005) pisząc: "U 16 (kpt. Horst Wellner) 22.10.1939 r. rozpoczął stawianie
zagrody minowej na podejściu do Folkestone jednakże, po postawieniu części zagrody, zatonął w raz z całą załogą w pozycji  51º09'N i 01º28'E" oraz
"Zarówno data jak i przyczyna zatopieniia
U 16 są kontrowersyjne. Herzog B., op. cit., s. 265 podaje 24.10. - miny, Gröner E., op. cit., s. 69 - 25.10 ścigacz
okrętów podwodnych, bomby głębinowe oraz pozycja jak wyżej, Wywerka-Prekurat T., w (Lipiński J.,
"Druga wojna światowa na morzu", Warszawa 1995, s.
599) - 24.10.1939 r., rej. Dover, mina (?). Jedyne co jest w tym wszystkim pewne, to to, że z załogi U-Boota liczącej 28 ludzi nikt się nie uratował.

---------W ciągu swojej wojennej służby U 16 niewiele zdążył osiągnąć. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że operował głównie w okresie, gdy U-
Bootwaffe
miała na Morzu Północnym obowiązek ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego. Gdy w trzeciej dekadzie września Hitler na tydzień
zdjął ten rygor, wtedy
U 16 zatopił szwedzki frachtowiec s.s. NYLAND (3526 BRT), który zdaniem dowódcy U-Boota, przewoził kontrabandę z Norwegii
do Wielkiej Brytanii. Warto podkreślić w tym miejscu godne uznania zachowanie załogi U-Boota w stosunku do załogi zatopionego statku.

--------Niejako "pośmiertnym" sukcesem U 16 było zatonięcie na postawionej przez niego zagrodzie minowej w okolicach Folkestone francuskiego trałowca
pomocniczego
STE. CLAIRE (57 BRT). Stało się to 21 listopada 1939.
-
--------U 16 w czasie II wojny światowej wchodził w skład 3. flotylli U-Bootów. Odbył trzy bojowe patrole, trwające łącznie 45 dni. W pierwszych dwóch (2
- 8.9.1939 i 13.9. - 5.10.1939) okrętem dowodził
Korvettenkapitän Hannes Weingärtner 1908-1943), który zginął 21 maja 1943 razem z U 851, zaś w
trzecim i zarazem ostatnim patrolu (18.10. - 24 (25?).10.1939)  dowódcą był
Kapitänleutnant Horst Wellner (1908-1939).
 
--------U 16 zbudowany został w stoczni Deutsche Werke AG w Kilonii pod numerem stoczniowym 251 (początek budowy 5 sierpnia 1935, wodowanie 8
października 1937, wejście do słuzby 16 maja 1936).
 
 
       
Pin-up girls dla marynistów
         
 
Statki i okręty. Marynarka wojenne i handlowa.
 
L I N K I

Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne
Sztandary - Sztandary