Pałac Mierzejewskich w Worończy (Grodzieńszczyzna)
 
   
 
 
Ilustracja przedstawia Pałac Mierzejewskich w Worończy na terenie dawnej guberni mińskiej (obecnie Białoruś), w okolicach Grodna.
Pałac ten, zbudowany w XVIII wieku, przed przejęciem go przez Mierzejewskich stanowił siedzibę Józefa Niesiołowskiego, wojewody
nowogrodzkiego. Obrabowany i spalony w czasie I wojny światowej, nigdy nie został odbudowany.
Rysunek ołówkiem, częściowo podmalowany, nosi datę 18 lipca 1876 roku. Autor rysunku : Napoleon Orda.
   
 
  Kościół św. Anny w Worończy. Budowę jego ukończono w 1773 roku. Przetrwał do dziś.
Pocztówka z końca XIX wieku.
 
Na katolickim cmentarzu w Worończy zachowały się groby dawnych właścicieli pałacu.
Z lewej strony rzeźba nagrobna upamiętniająca Jana Mierzejewskiego, zmarłego w 1874 roku, zaś z prawej płyta kamienna
mogiły Izabelli Mierzejewskiej, zmarłej w 1890 roku.
 
Zobacz też: Dworek Dzierżyńskich w Dzierżynowie (Wileńszczyzna, powiat oszmiański)
Pierwszy
pomnik Mickiewicza na Litwie
 
 
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
   
   
Dworek Dzieżyńskich
w Dzierżynowie
-
Pierwszy
pomnik Mickiewicza
na Litwie
-