Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
Submarines. Yugoslavia.
Okręty podwodne
Królestwa Jugosławii
Torpedowce
Królestwa Jugosławii
SITNICA. Submarine tender. Yugoslavia.
SITNICA
Jugosłowiańska baza
okrętów podwodnych
HVAR
Jugosłowiańska baza
okrętów podwodnych
JUNAK
Jugosłowiański
okręt podwodny
ORAO
Jugosłowiański
stawiacz min
CARICA MILICA
Pierwsza strata Jugosławii
podczas II wojny św.
T 5
Jugosłowiański torpedowiec
T 6
Jugosłowiański  torpedowiec
OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
KUTRY TORPEDOWE
      JUGOSŁAWIA
Hosting by Yahoo Web Hosting
CETNIK
- II wojna światowa - Późniejszy włoski  MAS 2D -
Piotr Mierzejewski
   
   
Motor torpedo boat CETNIK
Jugosławiański kuter torpedowy CETNIK podczas prób stoczniowych w maju 1927 roku.
 
--------Marynarka Wojenna Królestwa Jugosławii w 1939 roku posiadała dziesięć kutrów torpedowych: dwa produkcji brytyjskiej  typu 'Thornycroft'  oraz
osiem typu 'Lürssen', wybudowanych w III Rzeszy. Wszystkie one bazowały w Sibeniku (Sibenico), tworząc dywizjon kutrów torpedowych, oficjalnie
nazywany 2. dywizjonem niszczycieli.

-------Bliźniacze kutry CETNIK (TC 1) i USKOK (TC 2) skonstruowano w latach 1927-1928 w angielskiej stoczni John I. Thornycroft & Co. Ltd. Były to
jednostki niewielkie, o wyporności
zaledwie 15 ton i wymiarach 16,7 x 3,3 x 1,3 m, osiągające dużą prędkość. Podczas prób morskich okazało się, że zamiast
projektowanych 37 węzłów, bez trudu przekraczają 40 węzłów. Napęd ich stanowiły dwa silniki
Thornycroft o mocy 375 KM każdy, obracające dwie śruby
napędowe.
Kutry dysponowały także silnikami pomocniczymi, dzięki którym ich zasięg wynosił ok. 750-800 mil morskich. Na uzbrojenie jednostek składały
się dwie wyrzutnie torpedowe kalibru 456 mm, dwa przeciwlotnicze karabiny maszynowe firmy
Lewis oraz 4 bomby głębinowe; dysponowały one także
fumatorami. Załoga składała się zaledwie z pięciu ludzi.
 
Motor torpedo boats CETNIK and USKOK
Bliźniacze jugosłowiańskie kutry torpedowe torpedowe CETNIK i USKOK.
 
-------CETNIK w kwietniu 1941 roku po kapitulacji Jugosławii  -  podobnie jak i pozostałe kutry torpedowe  -  przejęty został przez włoską marynarkę
wojenną.
Po usunięciu uszkodzeń spowodowanych przez załogę porzucającą w Sibeniku swoją jednostkę, służył w Regia Marina pod kolejnymi  oznaczenieniami
jako
A41, MS 47 (według jednego ze źródeł - MS 55) i MAS 1D jako jednostka szkolna.

------ Zwrócony Jugosławii jesienią 1944 roku, został wycofany ze służby w roku 1945.
Italian MAS 2D. Motor torpedo boat.
CETNIK jako włoski kuter torpedowy MAS 2D na rysunku Aldo & Corrado Cherini.
 
 
Opublikowano 5 kwietnia 2014 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
 
               
SZTANDARY HAFTOWANE
Sztandary OSP. Sztandary haftowane. Sztandary strażackie.
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
 
 
Wyprawy na wraki
dla każdego
Nurkowania wrakowe. Baltic Quest.