Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
Submarines. Yugoslavia.
Okręty podwodne
Królestwa Jugosławii
SITNICA. Submarine tender. Yugoslavia.
SITNICA
Jugosłowiańska baza
okrętów podwodnych
HVAR
Jugosłowiańska baza
okrętów podwodnych
JUNAK
Jugosłowiański
okręt podwodny
ORAO
Jugosłowiański
stawiacz min
T6
Torpedowec
CARICA MILICA
Pierwsza strata Jugosławii
podczas II wojny św.
ARV CARITE
w roli U-Boota
OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
TORPEDOWCE
      Królestwo SHS/Jugosławia
Hosting by Yahoo Web Hosting
Torpedowce Królestwa SHS, późniejszej Jugosławii
Piotr Mierzejewski
   
   
Yugoslavian torpedo boats.
Siedem jugosłowiańskich torpedowców w Splicie. Fotografia wykonana między rokiem 1929 a 1932.
 
--------W końcu lat dwudziestych XX wieku trzon morskich sił zbrojnych istniejącego wówczas Królestwa SHS (czyli Królestwa Słoweńców, Chorwatów i
Serbów, późniejszej Jugosławii) stanowiło dwanaście pełnomorskich torpedowców z początku XX wieku i okresu I wojny światowej. Wszystkie one należały
uprzednio do marynarki wojennej Austro-Węgier (
Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine) i nosiły oznaczenia alfanumeryczne od T1 do T12.  Cztery
spośród nich (
T1, T2, T3 i T4) należały do typu 'Tb 74T'  i pochodziły z lat 1913-914, kolejne cztery (T5, T6, T7 i T8) repezentowały typ 'Tb 82F' z lat
1914 -1916, zaś cztery najstarsze i najmniejsze typu 'KAIMAN' (
T9, T10, T11 i T12) zbudowano w latach 1906-1909. Królestwo Jugosławii, istniejące od
października 1929 roku, gdy zostało wciągnięte do II wojny światowej dysponowało już tylko połową tej liczby torpedowców, a mianowicie  
T1, T3, T5, T6,
T7 i T8. Spośród nich tylko dwie jednostki, T1 i T5, przetrwały II wojnę światową i podjęły służbę w marynarce wojennej socjalistycznej Jugosławii, jako
patrolwce o nazwach
GOLESNICA i CER. Pierwszy z nich zatopiono jako pływający cel podczas manewrów morskich w 1959 roku (wrak spoczywa na
głębokości 30 metrów i jest dostępny dla płetwonurków), a nie pocięto na złom jak twierdzi Wikipedia (dostęp z 26.1.2014), drugi zaś przeznaczono do
kasacji w roku 1962.

Yugoslavian torpedo boats
Sześć jugosłowiańskich torpedowców w Szybeniku. Fotografia wykonana przed rokiem 1933.
 
Yugoslavian torpedo boats
Cztery jugosłowiańskie torpedowce w Dubrovniku: pierwszy z lewej typu 'Tb 74T', pozostałe trzy typu 'Tb 82F'.
 
Yugoslavian torpedo boats
Sześć jugosłowiańskich torpdowców. Fotografia sprzed roku 1933.
Opublikowano 26 stycznia 2014 r.
Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
 
               
SZTANDARY HAFTOWANE
Sztandary OSP. Sztandary haftowane. Sztandary strażackie.
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
 
 
Wyprawy na wraki
dla każdego
Nurkowania wrakowe. Baltic Quest.