Feliks Dzierżyński
w rysunkach
Konstantego Sopoćki
F. Dzierżyński wśród robotników w Wilnie - 1896 rok