Feliks Dzierżyński
w rysunkach
Konstantego Sopoćki
Pierwsze aresztowanie Dzierżyńskiego w Kownie - 1897 rok