Okręty nawodne Rosji i ZSRR
GAFIEL
Trałowiec bazowy
Trałowiec bazowy GAFIEL (T-205) na znaczku wydanym w ZSRR w 1982 r.
Uczestnik II wojny światowej (Flota Bałtycka)
Ze  zbiorów
autora.