Krążowniki Rosji i ZSRR
Radziecki lekki krążownik KRASNYJ KRYM na znaczku wydanym w ZSRR w 1982 r.
Uczestnik II wojny światowej (Flota Czarnomorska).
Ze  zbiorów autora.
Położenie stępki: 7 grudnia 1913 roku w zakładach
Towarzystwa Rosyjsko-Bałtyckiego w Rewalu.
Wodowanie: 21 listopada 1915.

Przy budowie tego okrętu, nazwanego
SWIETŁANA, pomocy
miało udzielić francuskie konsorcjum Schneider. Plany
zakładały początkowo, że krążownik zostanie uzbrojony w 12
armat 152 mm, umieszczonych w dwudziałowych wieżach.
Jednak gdy przygotowano nowy model działa 130 mm,
zdecydowano się na ten kaliber, powiększając liczbę dział do
15.

Budowę okrętu kończono już w Rosji Radzieckiej, w
Leningradzie. W roku 1924 zmieniono mu nazwę na
KLARA
ZETKIN
, a wkrótce potem przemianowano na SOWNARKOM.
Natomiast do służby wszedł 1 lipca 1928 roku pod nazwą
PROFINTIERN.

W 1929 roku przeszedł razem wokół Europy z Morza
Bałtyckiego na Morze Czarne. W rejsie tym towarzyszył mu
pancernik "
PARIŻSKAJA KOMUNA". Na Morzu Czarnym
wszedł w skład brygady krążowników, która stała się kuźnią
kadr floty ZSRR.

W 1933 razem z lekkim krażownikiem "
CZERWONA
UKRAINA
" eskortował statek IZMIR w drodze do Turcji.
Na pokładzie tego statku podróżował z oficjalną wizytą do
Turcji Kliment Woroszyłow, ówczesny szef resortu obrony
ZSRR.
Dane techniczno-taktyczne

Wyporność standard: 6833 t.

Wyporność pełna: 7999 t.

Prędkość: 22 węzły (projektowanej 30 węzłów
nie udało się osiągnąć nawet po modernizacji w
latach 1939-1941).

Wymiary: 158,4 x 15,4 x 5,6.

Uzbrojenie: 15 x 130 mm, 6 (potem 12) x 100
mm plot., 4 x 45 mm plot., 10 x 37 mm plot., 7 km
plot., 6 (III x 2) wyrzutni torpedowych 533 mm, 90
min, 30 bomb głębinowych, 1 wodnosamolot
(potem zdjęty).

Opancerzenie: burta i stanowisko dowodzenia
76 mm, artyleria główna 50 mm, pokład 20 mm.

Napęd: turbiny Parsonsa o mocy 55000 KM, 4
śruby, 14 kotłów Yarrow.

Paliwo: 540 ton węgla i 690 ton paliwa płynnego.

Zasięg: 3700 mil morskich przy prędkości 14
węzłów.

Załoga: 852.
KRASNYJ KRYM jeszcze jako PROFINTERN
Źródło: Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1928.
18 czerwca 1942 roku uzyskał zaszczytny tytuł okrętu gwardyjskiego za udział w kerczeńsko-teodezyjskiej
operacji desantowej, w której uczestniczył od 26 grudnia 1941 roku. Udział w tych walkach okupił 18 zabitymi
członkami załogi i licznymi uszkodzeniami.

W czasie II wojny światowej dowodził nim kapitan 1. rangi A.I. Zubkow, komisarzem zaś był komisarz
batalionowy F.P. Wierszynin. Od 7 marca 1945 pływał jako okręt szkolny. Na złom pocięty w latach
pięćdziesiątych.

KRASNYJ KRYM odbył 58 rejsów bojowych, zestrzelił 1 samolot i przewiózł 20000 ludzi.
KRASNYJ KRYM
(ex SWIETŁANA, ex PROFINTERN)
Lekki krążownik