Okręty podwodne
       
Statki i okręty
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
ZBIORNIKOWCE
        Rosja i ZSRR
  - WARSZAWA -
- Radziecki zbiornikowiec typu 'PEKIN' - Stocznia Bałtycka w Leningradzie -
 
 
 
Radziecki zbiornikowiec WARSZAWA. Fotografia sprzed roku 1961.
 
---------Radziecki przemysł okrętowy z początkiem lat 1950. przystąpił do szybkiej rozbudowy floty tankowców. Początkowo seryjnie konstruowano
zbiornikowce o nośności 10 000 DWT, lecz od roku 1958 rozpoczęła się budowa znacznie większych i bardziej nowoczesnych jednostek. Pierwszymi takimi
"super zbiornikowcami" (w ówczesnych standardach, rzecz jasna) były trzy statki, które otrzymały nazwy stolic państw socjalistycznych, a mianowicie
PEKIN, WARSZAWA i BUDAPESZT. Kolejne otrzymały nazwy PRAGA, UŁAN BATOR i PHENIAN - łącznie seria liczyła 7 jednostek. Brak jednomyślności
w opracowaniach rosyjskich jak ten typ tankowców nazywać - niektóre źródła rosyjskie mówią o typie 'PEKIN', inne 'WARSZAWA'. Wszystkie powstały w
Stoczni Bałtyckiej w Leningradzie i budowane były do roku 1962. Stały się one na krótki czas największymi towarowymi statkami pływającymi pod banderą
ZSRR. W założeniu miały one pływać między portami Morza Czarnego a Dalekiego Wschodu. Eksploatacją ich w latach 1960-67 zajmowało się
Czarnomorskie
Towarzystwo Żeglugowe
 (Черноморское Морское Пароходство). Dalszy los tankowców typu 'PEKIN' (lub 'WARSZAWA') jest mi nieznany.

---------Nośność omawianych statków wynosiła  30 900 DWT przy długości 202,8 m, szerokości 25,8 m, wysokości bocznej 13,7 m i zanurzeniu 10,65 m.
Napęd stanowiły turbiny parowe o mocy 19 000 KM, umożliwiające osiągnięcie prędkości 18,0-18,5 węzłów. Zbiornikowce te mogły przewozić jednocześnie
trzy różne rodzaje produktów naftowych. Załogi liczyły 57 ludzi.
 
 
 
W FACTA NAUTICA także:

| Zatopienie zbiotnikowca BRITISH GENERAL | WANDAŁ - pierwszy zbiornikowiec z silnikiem Diesla |

| s.s.
WARSZAWA  | Niszczyciel rakietowy ORP WARSZAWA |
                       
      ______________________________________________________________
     
      -  Facta Nautica   -
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
     
       
L I N K I
Pałac Mierzejewskich
Maja Mierzejewska
Intuicja
Myślenie intuicyjne
Intuicjoniści
Neurotyzm
Myślenie racjonalne
 
   
 
     
             
   
 
     
             
   
 
     
Majtek z HMS CHATHAM