Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
     
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
       
Kutry torpedowe
 
IRLANDIA
Hosting by Yahoo! Web Hosting
M-1
- Pierwszy irlandzki kuter torpedowy - II wojna światowa -
 
 
Facta Nautica: morze statki okręty wraki. Irlandzki kuter torpedowy M-1.
Irlandzki kuter torpedowy M-1 w roku 1940.
The Irish motor torpedoboat M-1.
 
---------U progu drugiej wojny światowej trzon sił morskich Irlandii (Irish  Marine and Coastwatching Service) tworzyły dwie niewielkie jednostki,
mianowicie  
MUIRCHU (wod. 1908, 323 BRT, działo 76 mm, dawny brytyjski jacht HELGA) oraz FORT RANNOCK (wod. 1936, 258 BRT, działo 76 mm,
trawler), służące jako okręty ochrony rybołówstwa. Ta skromna "flota wojenna" nie była w stanie tworzyć nawet pozorów bezpieczeństwa morskich granic
państwa. A warto pamiętać, że Irlandia obawiała się  w wypadku światowego konfliktu zbrojnego inwazji zarówno ze strony Wielkiej Brytanii, jak i III
Rzeszy. Nic więc dziwnego, że w maju 1939 roku rząd irlandzki zamówił w Wielkiej Brytanii dwa kutry torpedowe, zaś w parę miesięcy później powiększył
zamówienie o cztery kolejne kutry oraz pewną liczbę uzbrojonych trawlerów.
 
--------Kontrakt na dostawę kutrów torpedowych podpisała słynna angielska firma John. I. Thornycroft & Co., Ltd. z
Hampton-on-Thames. Pierwszy kuter,
M-1, przekazano Irlandczykom 18 stycznia 1940 roku, ponieważ jednak Tamiza
skuta była lodem, ceremonia podniesienia irlandzkiej bandery odbyła się dopiero 29 stycznia. Dwa dni później
M-1, pod
dowództwem porucznika Carey'a, opuścił Hampton i skierował się ku brzegom Irlandii.

--------Charakterystyka M-1 według Jane's Fighting Ships of World War II przedstawia się następująco: wyporność - 32
tony; prędkość - 40 węzłów; uzbrojenie - 2 wyrzutnie torpedowe 21" (533 mm), 2 przeciwlotnicze karabiny maszynowe,
bomby głębinowe; napęd - 4 silniki benzynowe
Thornycroft (2600 KM), wymiary: 72' x 16 1/2' x 3 3/4' (21,96 x 5,03 x
1,14 m). Załoga - według innych źródeł - 10 ludzi.

--------Przed końcem roku 1940 Irlandia otrzymała jeszcze dwa kutry (M-2 i M-3). Są przypuszczenia, że M-2 przed
przekazaniem Irlandczykom brał udział w ewakuacji Dunkierki. Pozostałe trzy kutry (
M-4, M-5 i M-6) weszły do służby
pod irlandzką banderą w 1942 r. jej czekać do roku 1942. Wszystkie skreślono jednocześnie, w roku 1948.

-------Zamówionych wraz z kutrami w roku 1939 uzbrojonych trawlerów nigdy się w Irlandii nie doczekano. Tego typu
okręty były zbyt potrzebne
Royal Navy do walki z U-Bootami, aby Wielka Brytania mogła w latach wojny pozwolić sobie na
ich eksport.
M-1 na irlandzkim
znaczku pocztowym
Kliknij znaczek!
   

-------Na zakończenie warto dodać, że ciekawych informacji dostarcza analiza numerów stoczniowych M-1, M-2 i M-3. Z materiałów stoczni Thornycroft
wynika, że pierwszym dwóm kutrom dla Irlandii, zamówionym jeszcze w maju 1939, nadano numery 2463 i 2464. Tymczasem
M-1 przypisany był do
numeru 2422, utworzonego prawdopodobnie dla kutra zamówionego przez rząd estoński w styczniu 1939 r. Wybuch wojny uniemożliwił dostarczenie
Estończykom gotowej już jednostki, którą w tej sytuacji przekazano Irlandii, zaś
M-2 i M-3 wybudowano pod numerami 2463 i 2464.

-------Niektóre źródła podają, jakoby napęd kutrów przekazanych Irlandii stanowiły nie cztery silniki Thornycroft RY/12, po dwa na każdy wał, lecz trzy
włoskie silniki
Isotta Fraschini, każdy na jeden wał. Wydaje się to jednak wątpliwe, gdyż Brytyjczycy znacznie wyżej cenili sobie silniki importowane z
Włoch i wobec ograniczonej ich liczby w magazynach, woleli rezerwować je dla własnych jednostek.
 
Facta Nautica: The Irish motor torpedoboat M-1.
Irlandzki kuter torpedowy M-1. Data wykonania fotografii nieznana.
 
 
BIBLIOGRAFIA

Barnaby, K.C. 1964. 100 years of Specialized Shipbuilding and Engineering John I. Thornycroft Centenary, 1964. -
Hutchinson & Co.
McMutrie, F.E. (Ed.). 1989. Jane's Fighting Ships of World War II. -
Studio Editions, London.
O'Halpin, E. 2000. Defending Ireland. The Irish State and its Enemies since 1922. -
Oxford University Press, New York.
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXV. Jahrgang 1941/42. 1942. -
J.F. Lehmanns Verlag, München -Berlin.
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. XXXVI. Jahrgang 1943/44. 1944. -
J.F. Lehmanns Verlag, München -Berlin.
 
Opublikowano: 17 kwietnia 2011
© dr Piotr Mierzejewski
       
   
   
Facta Nautica: morze statki okręty wojenne wraki
Okręty. Magazyn historyczno-wojskowy.
           
Sztandary: sztandary szkolne - sztandary harcerskie - sztandary strażackie
Graptolite Net: Graptolites and Pterobranchs.
       
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
       
      Wydawanie grogu na
brytyjskim okręcie.
Kliknij obrazek!
   
     
Sztandar czterech rodów
Chodkowskich
___
Pierwszy francuski
kuter torpedowy
Storpedowanie
s/s
BELRIDGE
UB-2
Okręty. Magazyn historyczno-wojskowy.
Pin-up girls i morze.
Pin-up girls i morze.