KAPER
Holownik  -  Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej
KAPER - holownik Marynarki Wojennej. Fotografia z 1939.
The Polish Navy tug KAPER. Photo: 1939.
1 maja 1939 roku w stoczni Warszatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęto budowę dwóch kontrtorpedowców typu
'GROM'. Nim do tego doszło, w stoczni powstały mniejsze okręty skonstruowane dla potrzeb PMW. Były to m.in. baza dla nurków
ORP
NUREK
oraz holowniki, a wśród nich KAPER [źródło]. Ten ostatni został skonstruowany na podstawie projektów inż. Henryka
Rogojskiego. Budowę jego rozpoczęto w 1937, a do służby wszedł w 1938 roku.
Oprócz prac typowych dla holownika portowego związanych z obsługą portów
wojennych Hel i Oksywie, do września 1939 roku
KAPER wykorzystywany był
dodatkowo jako środek transportu dla żołnierzy z Westerplatte udających się
do Gdyni na przepustkę.

1 września 1939 przeszedł z Gdyni do Jastarni, gdzie zadaniem jego była
obsługa kryp minowych. W czasie bombardowania tego portu 14 września
szczęśliwie uniknął uszkodzeń i wkrótce potem wpłynął do portu helskiego. 1
października nieuszkodzony wpadł w ręce niemieckie. Część publikacji
podaje jakoby uległ samozatopieniu tuż przed kapitulacją Helu i następnie
został podniesiony przez Niemców. Wcielony do
Kriegsmarine pływał pod
nazwą
SCHWARZAU.
KAPER - Podstawowe dane techniczne
Pojemność:
111 BRT
Wyporność:
150 ton
Wymiary:
26,3 m x 16,26 m x 2,30 m
Napęd:
Jedna maszyna parowa potrójnej ekspansji
(500 KM) z
Fabryki Lokomotyw (Chrzanów);
jedna śruba
Prędkość:
8 (10?) węzłów
Uzbrojenie:
BRAK
Załoga:
11 ludzi
Jednostka bliźniacza nosiła nazwę ŻEGLARZ.
Po wojnie rewindykowany i z dniem 1 stycznia 1946 przejęty do stanu Marynarki Wojennej. W 1952 przemianowany na BG 1, a następnie
w 1957 na
H 1. Złomowany pod koniec 1970 roku.

                                                            Zobacz także :   

Holownik
ATLAS II   |  Holownik KRAKUS  |  Holownik HERKULES  |  Holownik SOKÓŁ   |
                                                           |  
HMS BANDIT  |
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych pocztówek erotycznych, z których większość ma ponad 100 lat !!!
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Polska Marynarka Wojenna