Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary. Sztandar OSP Alcatel-Translucent Polska
The French gunboat MOULUN.
Francuska kanonierka
MOULUN
Francuska kanonierka
TROMBLON
Eksperymentalna
kanonierka brytyjska
HMS DRUDGE
Francuska kanonierka
BERTHE DE VILLERS
Radziecka kanonierka
MOSKOWSKIJ
KOMSOMOLEC
Belgijska kanonierka
PAUL RENKIN
Francuska kanonierka
BRUTALE
Brytyjska kanonierka
HMS NIGER
Ofiara u-Boota
LEMBIT
Kanonierka estońska
HMS TERN
 
 
 
 
 
 
Erotyczne pocztówki. Vintage erotic postcards.
Miłe oku konesera
STARE POCZTÓWKI
OKRĘTY PODWODNE
sztandary  strażackie osp i psp
sztandary strażackie
sztandary haftowane
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
Facta nautica: ships, vessels, navy, wrecks, merchants
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki, marynarka wojenna.
Facta Nautica: morze, statki, okręty wojenne, wraki, marynarka wojenna
Facta Nautica: ships, vessels, wrecks, navy
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
KANONIERKI
          ESTONIA
Hosting by Yahoo! Web Hosting
AHTI
- Estońska kanonierka z jeziora Pejpus - ex HANSA - ex OLGA -
Radziecki EMBACH - II wojna światowa - Niemiecki BALTENLAND
dr Piotr Mierzejewski
   
   
The Estonian gunboat AHTI.
Estońska kanonierka  AHTI przez cały okres międzywojnia służyła na jeziorze Pejpus.
Dane taktyczno-techniczne okrętu według Jane's Fighting Ships 1939: Wyporność - 144 tony;  prędkość - 10 węzłów; uzbrojenie 2 x 47 mm, 2 karabiny maszynowe;
napęd - maszyna parowa 220 KM; wymiary (w stopach ang.)
- 90 1/2 x 16 1/2 x 6; załoga - 17 ludzi.
 
 
--------W okresie międzywojennym granica Estonii z ZSRR, podobnie jak obecnie z Rosją, przebiegała przez wody jeziora Pejpus, znanego też jako Jezioro
Czudzkie. Oba państwa utrzymywały na tym akwenie flotylle niewielkich uzbrojonych jednostek, pełniących rolę okrętów strażniczych. O ile jednak po
stronie radzieckiej służbę pełniły motorówki obsadzone pogranicznikami NKWD, to okręty estońskie podlegały dowództwu marynarki wojennej. W roku
1939 w skład estońskiej flotylli na jeziorze Pejpus wchodziły dwie kanonierki,
AHTI i TARTU, dwa uzbrojone kutry i pewna liczba motorówek. W rezerwie
pozostawały dwa parowce i statek szpitalny.
 
--------Kanonierka  AHTI  była w latach 1930. największą
jednostką na Jeziorze Czudzkim. Jej wyporność roczniki flot
zgodnie określały na 144 tony, podczas gdy współczesne
publikacje rosyjskie na 115 ton. Zbudowano ją w roku 1908
w Rydze jako statek pasażerski i holownik  o nazwie
HANSA,
przeznaczony do żeglugi na zbiorniku tworzonym przez trzy
naturalnie połączone jeziora, a mianowicie Pejpus, Pskowskie
i Ciepłe, o łącznym obszarze 3 550 km².

-------Cywilna służba statku dobiegła końca 25 sierpnia 1915
roku, gdy przejęła go marynarka wojenna Rosji. Z dniem 7
września tego samego roku wszedł w skład nowoutworzonej
Flotylli Czudzkiej, sformowanej w związku  z pogarszającą
się sytuacją na froncie rosyjsko-niemieckim. Otrzymał wtedy
nazwę
OLGA i zamontowano na jego pokładzie uzbrojenie
artyleryjskie (2 x 75 mm ?).  Miesiące mijały, a flotylla nie
miała okazji wejść do akcji. Z czasem stan liczebny załogi
uległ istotnej redukcji, gdyż znaczną część marynarzy
przeniesiono na okręty operujące na Bałtyku.

-------Wrzenie rewolucyjne 1917 roku dotarło i na  Pejpus...
Estońska kanonierka AHTI w roku 1929.
   
--------Flotylla poparła rząd bolszewicki i odtąd oficjalnie nosiła nazwę Czerwonej Flotylli Czudzkiej. Część załóg przeszła na stronę "białych" i uprowadziła do
Pskowa trzy jednostki (
DELFIN, NARODNIK i PREZYDENT), tworząc w ten sposób Flotyllę Czudzką  kontrrewolucyjnego Korpusu Północnego, znanego też
jako
Rosyjska Północna Armia Ochotnicza lub Korpus Pskowski. Załoga OLGI pozostała wierna rządowi Lenina.

-------W ostatnich dniach października 1918 r. OLGA i dwa pozostałe okręty Czerwonej Flotylli, JERMAK i SOFIJA, wspierały ogniem artyleryjskim
oddziały bolszewickie nacierające na opanowaną przez "białych" Narwę. Wszystkie te okręty przezimowały w bazie flotylli w Raskopel, wmarznięte w lody
jeziora. 16 marca 1919 roku na teren bazy wtargnęli białogwardziści. Porwali jej dowódcę i ośmiu innych marynarzy, wywieźli znaczne ilości uzbrojenia i
sprzętu bojowego, lecz nie uszkodzili unieruchomionych w lodzie jednostek.

-------3 maja 1919 r. rozpoczął się atak na bazę w Raskopel, prowadzony przez sformowane w kwietniu siły zbrojne niedawno powstałej Estonii. Od strony
jeziora flotyllę bolszewików blokowały okrętu dywizjonu estońskiego.
OLGA i JERMAK  20 maja otrzymały rozkaz przerwania nocą  blokady i dotarcia do
Pskowa. Podczas wykonywania tego rozkazu nieoczekiwanie spuściły czerwone bandery, podniosły bandery z krzyżem św. Andrzeja, ostrzelały pozycje
bolszewików i ... przeszły na stronę "białych". Niedługo potem obie jednostki przekazano Estończykom. Z dniem 22 maja 1919 roku zasiliły oficjalnie
estoński dywizjon jeziora  Pejpus.

-------OLGA przechodząc pod banderę estońską otrzymała nazwę AHTI. Razem z innymi jednostkami dywizjonu latem roku 1919 okręt wspierał swoją
artylerią walki rosyjskiej antybolszewickiej
Armii Północno-Zachodniej.

-------Cały okres międzywojnia AHTI spędził na jeziorze Pejpus, strzegąc estońskiej granicy ze Związkiem Radzieckim. Początkowo uzbrojeniem jego było
jedno działo kalibro 37 mm i dwa karabiny maszynowe. W końcu lat 1920 przeszedł generalny remont połączony z przezbrojeniem. Dotychczasowe działo
zastąpiono dwoma kalibru 47 mm, umieszczonymi na dziobie i na rufie. Zostawiono na śródokręciu jeden karabin  maszynowy i lekko opancerzono stanowisko
dowodzenia blachą grubości 8 mm.

-------Po przyłączeniu Estonii do ZSRR 18 września 1940 r.  kanonierkę rozbrojono i przeniesiono do rezerwy radzieckiej Floty Bałtyckiej. I tu kończą się
dzieje tego okrętu jako jednostki estońskiej. Warto jednak wspomnieć o dalszych jej losach pod innymi banderami.

-------22 marca 1941 roku sformowano oddział okrętów szkolnych jeziora Czudzkiego, a do jego składu włączono jednostki zlikwidowanego estońskiego
dywizjonu. Dawna kanonierka  
AHTI  nowy etap służby rozpoczęła jako szkolny nieuzbrojony statek o nazwie  EMBACH. Po wybuchu wojny z Niemcami
przywrócono mu charakter kanonierki, dwukrotnie ulegał zatopieniu, później zaś stał się niemieckim okrętem artyleryjskim i sztabowym o nazwie
BALTENLAND. Ale to już inna historia, do której jeszcze powrócę ...
 
 
Opublikowano 1 września 2012 roku
© dr Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
KAGERO. Okręty - magazyn historyczno-wojskowy.
Wraki Bałtyku
Wyprawy nurkowe