Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
Francuska kanonierka
TROMBLON
Eksperymentalna
kanonierka brytyjska
HMS DRUDGE
Francuska kanonierka
BERTHE DE VILLERS
Radziecka kanonierka
MOSKOWSKIJ
KOMSOMOLEC
Belgijska kanonierka
PAUL RENKIN
Francuska kanonierka
BRUTALE
Brytyjska kanonierka
HMS NIGER
Ofiara u-Boota
LEMBIT
Kanonierka estońska
HMS TERN
Brytyjska kanonierka
OKRĘTY PODWODNE
sztandary  strażackie osp i psp
sztandary strażackie
sztandary haftowane
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
Facta nautica: ships, vessels, navy, wrecks, merchants
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki, marynarka wojenna.
Facta Nautica: morze, statki, okręty wojenne, wraki, marynarka wojenna
Facta Nautica: ships, vessels, wrecks, navy
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
Kanonierki
          Finlandia
Hosting by Yahoo! Web Hosting
AUNUS
- Fińska kanonierka - Wojna radziecko-fińska - II wojna światowa - Jezioro Ładoga -
dr Piotr Mierzejewski
   
   
The Finnish gunboat AUNUS from the Ladoga Lake.
Fińska kanonierka AUNUS  na jeziorze Ładoga. Fotografia z roku 1928.
 
--------Traktat pokojowy zawarty w Tartu 14 października 1920 roku między Rosją Radziecką a Finlandią ustalił m.in. maksymalną  granicę wyporności
uzbrojonych jednostek pływających po jeziorze Ładoga na 100 ton i ograniczył kaliber ich artylerii głównej do 47 mm. W praktyce jednak te parametry
były przekraczane.
AUNUS na fotografii z roku 1934.
 
--------Jednym z okrętów fińskiej flotylli na Ładodze była kanonierka AUNUS, strzegąca  
przez całe międzywojenne dwudziestolecie granicy Finlandii przechodzącej przez jezioro.
-
Okręt ten zaprojektowano dla rosyjskiego odbiorcy jako śródlądowy holownik-lodołamacz,
zaś skonstruowano w roku 1900 w stoczni
Crichton & Co. AB w Turku. Wycofujący się z
Finlandii Rosjanie porzucili go w 1918 roku razem z wieloma innymi jednostkami. Rodząca się
fińska marynarka wojenna przejęła go i już w roku 1919 po zamontowaniu uzbrojenia
wprowadziła do służby na Ładodze.

-------Z informacji publikowanych tuż przed wybuchem II wojny światowej przez Jane's
Fighting Ships 1939
 wynika, że AUNUS  przy wyporności 100 ton i wymiarach (w stopach
angielskich) 83 1/3 x 19 1/3 x 7 osiągał prędkość 10 węzłów. Uzbrojony był w 2 działa kalibru
57 mm i 2 karabiny maszynowe. Napędzała go maszyna parowa typu
compund o mocy 200 KM.
Sylwetka kanonierki AUNUS.
 
Cylindryczny kocioł okrętu opalano węglem, którego mógł zabrać 12 ton. Załoga liczyła 21 ludzi. Dane taktyczno-techniczne jednostki według Weyers
Taschenbuch der Kriegsflotten 1940
 wyglądały nastepująco: wyporność - 100 ton; prędkość - 10 w.; uzbrojenie 2 x 57 mm, 2 k.m.; załoga 24. Trzeba
zaznaczyć, że współczesne źródła fińskie podają nieco inną charakterystykę kanonierki, nie precyzując jednak okresu, którego dane miały tyczyć. Różnice
tyczą głównie uzbrojenia (2 x 47 mm, 1 k.m., 30 min) i liczebności załogi (48 ludzi, czyli aż dwukrotnie więcej niż we wspomnianych rocznikach flot!).
 
--------AUNUS  uczestniczył  w radziecko-fińskiej "wojnie
zimowej" (1939-1940). Podczas działań wojennych nie doszło
wprawdzie do bezpośrednich starć na Ładodze między
jednostkami walczących stron, lecz okręt ostrzeliwał lądowe
pozycje radzieckie i postawił nocą z 6 na 7 grudnia 1939 roku
zaporę z 16 min w rejonie wyspy Vuaratsu. Dowodził nim
podówczas porucznik marynarki Torsti Helikari.

-------W lutym 1940 r. całe jezioro skuł lód i uwięził okręty obu
flotylli ładoskich, fińskiej i radzieckiej. Gdy cała  Ładoga
znalazła się wkrótce potem w obrębie granic ZSRR,
AUNUS i
pozostałe na jeziorze fińskie jednostki przejęły siły zbrojne
ZSRR.

-------Do wybuchu wojny z Niemcami (22.6.1941 r.) okręt pod
alfanumerycznym oznaczeniem
UK-100 (УК-100) pełnił rolę
jednostkę szkoleniowej. Od 3 sierpnia 1941 r. służył jako
trałowiec, początkowo pod oznaczeniem
TSZCZ-100 (ТЩ-
100
), a później - od 21 października 1944 r. - T-100. W roku
1964 skreślono go z listy floty i przekazano jako holownik
przedsiębiorstwu rybołówczemu. Od 1982 r. stoi na lądzie w
Nowej Ładodze, nad brzegiem rzeki Wołchow jako pomnik
upamiętniający zmagania radzieckiej Flotylli Ładoskiej.
Radziecki trałowiec TSZCZ-100, stojący jako okręt-pomnik na brzegu rzeki
Wołchow, to dawna fińska kanonierka AUNUS.
 
---------Warto na koniec wspomnieć o dość tajemniczym
polskim epizodzie w dziejach kanonierki
. W roku 1942
ukazała się w Helsinkach książka o jeziorze Ładoga
zatytułowana  "Laatokan mainingit: Laatokan ja sen rannikon
elämää sanoin ja kuvin". Jej autorzy, Valde Näsi i Eemil
Ovaska, wzmiankują obecność polskiego generała Juliusza
Rómmla (dowódcy Armii "Łódź" w roku 1939) na pokładzie
kanonierki
AUNUS. Wydarzenie to miało miejsce w końcu lat
1920. Podczas krótkiego rejsu po wodach jeziora towarzyszył
Rómmlowi fiński generał Aarne Sihvo, ówczesny dowódca sił
zbrojnych Finlandii. Niestety, nie udało mi się ustalić ani
dokładnej daty tego spotkania, ani też jego charakteru.
Generał Juliusz Rómmel.
Jezioro Ładoga, koniec lat 1920: Generał Juliusz Rómmel w towarzystwie
fińskiego generała Aarne Sihvo na pokładzie kanonierki AUNUS.
   
 
Opublikowano 19 czerwca 2012 roku
© dr Piotr Mierzejewski
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Facta Nautica: Piotr Mierzejewski
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
KAGERO. Okręty - magazyn historyczno-wojskowy.
Wraki Bałtyku
Wyprawy nurkowe
Sternik motorowodny
Sternik motorowodny.
Kliknij obrazek.
Ujrzysz detale pulpitu.