Okręty wojenne w Facta Nautica.
Statki handlowe w Facta Nautica.
Marynarka wojenna w Facta Nautica.
Wraki w facta nautica.
Sztandary w facta nautica.
||| -     MARYNARKA HANDLOWA     -     MORZE      -     STATKI     -     OKRĘTY WOJENNE    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA    - |||
                   
PANCERNIKI
            WŁOCHY
Hosting by Aabaco Web Hosting
- LEPANTO -
- Pancernik typu 'ITALIA' -
Regia Marina.
   
   
The Italian battleship LEPANTO.
Włoski pancernik LEPANTO był przystosowany do transportu dywizji piechoty liczącej 10 000 żołnierzy.
Zwracają uwagę dwie dwulufowe wieże dział 431 mm na śródokręciu oraz pomost komunikacyjny biegnący miedzy czterema kominami.
                   
---------W latach osiemdziesiątych XIX wieku włoska marynarka wojenna (Regia Marina) wzbogaciła się o dwa bliźniacze pancerniki, które miały prześcignąć
swoimi parametrami wszystkie dotychczasowe konstrukcje i chociaż w części zredukować przewagę morskich sił  Francji. Okręty te, noszące nazwy
ITALIA  (pierwotnie STELLA D'ITALIA) i LEPANTO stały się pierwszymi pancernika w całości wykonanymi ze stali. Zaprojektował je jeden z
najsłynniejszych konstruktorów owych czasów, inżynier Benedetto Brin (1833-1898), późniejszy minister spraw zagranicznych i minister marynarki
Królestwa Włoch. Warto dodać, że jego nazwiskiem ochrzczono później jeden z włoskich pancerników, a także okręt podwodny.

---------Oba pancerniki z chwilą wejścia do służby stały się najszybszymi okrętami swojej klasy na świecie i należały do najsilniej uzbrojonych. Zdaniem
niektórych specjalistów były wręcz prekursorami krążowników liniowych.  Dużą prędkość okrętów (
ITALIA - 17, 8 węzłów i LEPANTO - 18,4 węzłów) udało
się osiągnąć m.in. dzięki rezygnacji z pancerza bocznego i smukłości kadłuba. Silnie natomiast opancerzono pokład, ukośnie nachylony ku burtom, który miał
ochraniać maszyny parowe i kotły. Pancerz otaczał również owalną cytadelę, na której ustawiono wieże działowe. Zwiększenie niezatapialności osiągnięto
przez rozbudowany system wypełnionych korkiem koferdamów ciągnących się na powierzchni pancernego pokładu. Niezwykłą cechą pancerników typu
'ITALIA' było także przystosowanie do transportu pełnej dywizji piechoty liczącej 10 000 żołnierzy.
 
Jedna z dwóch obrotowych wież działowych pancernika LEPANTO z dwoma działami kalibru 431 mm (17 cali). Niski współczynnik
szybkostrzelności tych dział (jeden strzał na pięć minut) czyniła je nieprzydatnymi do bezpośredniej walki z innymi okrętami.
 
---------LEPANTO  nie wziął udziału w żadnym konflikcie. Nieomal natychmiast po wejściu do służby w roku 1887 okazało się, że jest nieprzydatny do walki z
innymi wielkimi okrętami z powodu bardzo niskiej szybkostrzelności artylerii głównej - jeden strzał na pięć minut, a zdaniem S. Sandlera - nawet na
piętnaście minut!  Próbowano temu chociaż w części zaradzić - z marnym skutkiem - przez zamontowanie dodatkowych szybkostrzelnych dział średniego
kalibru.

--------Służba okrętu przebiegała monotonnie, bez istotnych wydarzeń. W końcu lat 1880 bazował razem z ITALIA w Neapolu, tworząc z nim jeden z trzech
włoskich zespołów pancerników. Od roku 1902 służył jako szkolny okręt artyleryjski, zaś od 1910 r. pełnił rolę pływającego magazymu. W 1912 roku
pozbawiono go uzbrojenia i od 13 stycznia 1913 r. klasyfikowano go jako okręt pomocniczy 1. klasy, aby wreszcie z dniem 15 stycznia 1914 r. skreślić z listy
floty. Złomowanie przeprowadzono w Bolonii - jako oficjalną datę kasacji podaje się dzień 27 marca 1915 roku.
 
Kadłub pancernika LEPANTO na pochylni stoczni Orlando w Livorno. Grawiura.
Położenie stępki miało miejsce 4 listopada 1876, zaś wodowanie 17 marca 1883. Budowę ukończono 16 sierpnia 1887 roku.
 
--------DANE TECHNICZNO-TAKTYCZNE pancernika LIVORNO:  wyporność standard - 13 336 ton; wyporność pełna - 15 649 ton; prędkość maks. - 18,4
węzłów; zasięg - 16 700 Mm przy prędkości 6,7 węzłów, 8 000 Mm przy 10 w., 1100 Mm przy 18 w.; uzbrojenie - 4 x 432 mm / L27 (2 x II), 8 x 152 mm
/L32, 4 x 120 mm L/32, 4 rury torpedowe 356 mm, później dodano 2 x 75 mm i 10 x 57 mm; pancerz - pokład 75 mm (180 cm poniżej linii wodnej),
cytadeli 480 mm, pomost - 100 mm; napęd - 4 maszyny parowe o podwójnej ekspansji 15 797 KM, 8 kotłów owalnych i 16 cylindrycznych; 4 śruby napędowe;
zapas węgla - 3 000 ton; wymiary 124,7 x 22,34 x 9,39 m; załoga  - 669-756 ludzi.
 
 
 
 
Opublikowano: 12 lutego 2012 roku
© dr Piotr Mierzejewski
       
       
       
               
Pin-up girls. Kobiety i morze.
Facta Nautica: morze, statki, okręty wojenne, wraki, marynarka wojenna, żegluga, sztandary.
Vintage erotic postcards in colour.
           
Sztandary szkolne. Sztandary OSP. Sztandary strażackie. Sztandary harcerskie.
Pin-up girls i morze.
            Urok starej fotografii aktu.
                   
Pracownia
Sztandarów
M.M. PLUS M.
Sztandary  OSP i PSP,
wojskowe, szkolne
i wszelkie inne.
Regia Marina: MAS 124.
Ścigacz MAS 124
The Italian submarine B-1.
Włoski okręt podwodny
B-1
The Italian submarine B-3.
Włoski okręt podwodny
B-3
Włoski okręt podwodny
C.F. DI COSSATO
Katastrofa włoskiego
okrętu podwodnego
F-8
AGOSTINO BARBARIGO
Borys M. Malinin
Słynny konstruktor
okrętów podwodnych
ELBA
Włoski okręt balonowy
Włoski okręt podwodny A 1
Pierwszy okręt podwodny
zbudowany w Japonii
DELFINUL
Bliźniak ORP ORZEŁ