Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
SZTANDARY
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
|||   MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA   |||
         
MOTORÓWKI
     
Rzeczpospolita Polska
Hosting by Yahoo! Web Hosting
WICHER
- Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej w Gdyni - M.1, motorówka Dowódcy Floty -  
PIOTR MIERZEJEWSKI
   
   
Motorówka M.1, dawniej WICHER.
Rok 1933: Motorówka M.1 (ex WICHER) na terenie Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni.
Na fotografii od prawej: inż. Ferdynand Biel
(kierownik produkcji) i kmdr por. inż. Roman Somnicki (kierownik Warsztatów).
Fotografia z miesięcznika MORZE.
         
--------Radca finansowy Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie pismem z dnia 17 stycznia 1950 r. poinformował Polską Misję Morską w Hamburgu, że Polska nie
uzyskała zgody na zwrot 205 jednostek gdańskich, odnalezionych po wojnie w portach niemieckich. Wśród jednostek, które nie objęła rewindykacja były m.
in. dwadzieścia trzy motorówki (patrz Sawicki 1988). Niewykluczone, że wśród nich znalazła się motorówka
WICHER, która prawdopodobnie 1 września
1939 r.
wpadła w ręce niemieckie w porcie gdańskim.
Motorówka WICHER. Morski Dywizjon Lotniczy.
-----Informacji na temat tej motorówki jest niewiele. Bartelski & Bartelski
(2010) twierdzili, iż "miała konstrukcję drewnianą, a silnik o mocy 45 KM
(prawdopodobnie marki
Deutz) nadawał prędkość około 10 w. W dokumentach
z początku lat 30. podawana jest liczba 0,96 t jako wyporność jednostki, ale
wydaje się ona być bardzo zaniżona."

-----Motorówkę zakupiono w roku 1920 lub 1921 dla potrzeb Morskiego
Dywizjonu Lotniczego i dlatego w początkowym okresie służby nosiła
wymalowane biało-czerwone szachownice na dziobie i dachu kabiny. Od roku
1927(?) wykorzystywana była jako motorówka
 Nr 1 Dowódcy Floty,
poniekąd zastępując w tej roli pozbawiony napędu
dawny ścigacz  ORP
MYŚLIWY
.

------W roku 1931 przemianowano ją na M.1, a dwa lata później przebudowano
w Warsztatach Portowych Marynarki Wojennej w Gdyni.
Otrzymała wówczas
aż dwie (!) nadbudówki, dziobową i rufową.
WICHER jako jednostka Morskiego Dywizjonu Lotniczego.
Fotografia z wczesnych lat dwudziestych.
 
---------Zwrócił moją uwagę fakt, że sprawę przebudowy motorówki całkowicie pominął Jeryś (1980), mimo iż osiągnięciom Warsztatów poświęcił duży
rozdział w swojej książce. Marynarka Wojenna prawie nie używała
M.1 po uzyskaniu przez nią nadbudówek, przechowywała ją w szopie i ostatecznie
zrezygnowała z niej
w roku 1935, motywując to jej słabymi właściwościami morskimi. Można tylko domniemywać, że przebudowa motorówki okazała się
inżynierską porażką, gdyż wpłynęła negatywnie na jej dzielność morską.

--------Na czas ostatnich paru lat poprzedzających wybuch drugiej wojny światowej motorówka wróciła do swojej dawnej nazwy WICHER i aż do września
1939 r. służyła Wydziałowi Wojskowemu Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Nie są mi znane jej dalsze losy.
-
BIBLIOGRAFIA

Bartelski, A.S. & Bartelski, J.A. 2010. Okr
ęty, które nie podniosły biało-czerwonej bandery (5). - MSiO 7, 20-21.
Jaźwiński, J.M. 1991. W gdyńskich warsztatach.- MORZE, 7/8, 21.
Jeryś, Cz. 1980. Budownictwo okrętowe w Gdyni 1920-1945. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Sawicki, J.K. 1988. Odrodzenie żeglugi morskiej w Polsce. - Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.
Opublikowano 6 sierpnia 2013 r.
Piotr Mierzejewski
______________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Piotr Mierzejewski
               
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
                 
MODA
Styl marynarski
Kliknij obrazek!
Wyprawy nurkowe
Baltic Quest - Nurkowanie wrakowe.
Wraki Bałtyku czekają !!!
YRJÖ
Stawiacz min
HMS ASTRONOMER
Okręt zaopatrzeniowy
HMS STEADY
Stawiacz sieci