OKRĘTY PODWODNE
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
Sztandary.
Sztandary, sztandary ...
Sztandary  - techniki tradycyjne.
STATKI i OKRĘTY
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okrÍty wraki marynarka wojenna
|||  -    MARYNARKA HANDLOWA   -   MORZE   -   STATKI   -   OKRĘTY   -   WRAKI   -   MARYNARKA WOJENNA     -  |||
           
KANONIERKI
           
FRANCJA
Hosting by Yahoo Web Hosting
Kanonierka rzeczna "B" ("BRUTALE")
- Kanonierki rzeczne typu 'A' - Pierwsza wojna światowa -
     
     
Francuska kanonierka rzeczna BRUTALE pełniła służbę w latach 1915-1918. Fragment starej pocztówki.
"BRUTALE"  chaloupe – canonnière fluviale type A (1915 – 1918).
                   
---------W roku 1915 francuskie stocznie w Brest i Lorient zbudowały około dwunastu kanonierek rzecznych, które nie wchodziły w skład marynarki
wojennej, lecz podlegały dowództwu armii. Wszystkie one przeznaczone zostały do wspierania działań lądowych na obszarach północnej Francji i Belgii.
Osiem z nich, określanych mianem typu 'A', oficjalnie oznaczono tylko kolejnymi literami alfabetu, poczynając od A. Z czasem do literowych oznaczeń
dodawano nieformalne nazwy. I tak kanonierkę
A nazwano ARDENTE, B - BRUTALE, C - CRUELLE (później - AISNE), D - DECIDEE, E - SOMME, F -
FURIEUSE, G - GUERNIERE (później - MARNE), H - OISE . Były to jednostki o wyporności 110 ton i wymiarach 28,5 x 5 x 1,2 m. Maszyna parowa o mocy
200 KM umożliwiała im pływanie z prędkością 9 węzłów. Uzbrojenie tych jednsotek składało się z działa 138,6 mm
wzór 1893 oraz dwóch dział 47 mm.
Osłona głównego działa wykonana była z płyt grubości 20 mm.

---------Kanonierkę B czyli BRUTALE stocznia w Brest przekazała wojsku w czerwcu 1915 roku. Razem z kanonierkami A, C i D utworzyła ona 1. baterię
kanonierek, bazującą początkowo w Calais. Pierwszym dowódcą
BRUTALE został porucznik Jules Alfred Rouch.

---------W roku 1916 kanonierka operowała na rzece Somma, zaś w roku następnym na Oise, wodach Szampanii i Belgii. Wycofanie ze służby nastąpiło w
styczniu 1918, a jesienią tego samego roku
BRUTALE poszedł na złom. Ostatnie kanonierki typu 'A' wycofano ze służby dopiero w 1932 roku.
 
Francuska kanonierka rzeczna BRUTALE.
Fragment starej pocztówki.
                   
             
Opublikowano 9 kwietnia 2011
©dr Piotr Mierzejewski
       
       
               
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okrÍty wraki marynarka wojenna
 
Pin-up girls i morze.
               
sztandary szkolne sztandary osp
sztandary
           
STARE POCZTÓWKI
           
               
     
Graptolites and pterobranchs.
 
       
       
OkrÍty. Magazyn historyczno-wojskowy.
[ Yahoo! ] options
SZtandary szkolne. Sztandary OSP. Sztandary.
OKRĘTY
Magazyn historyczno-wojskowy
SZTANDARY
Pracownia Sztandarów
Psycholog kliniczny
Maja Mierzejewska
o neurotykach.
Na stronach
FACTA NAUTICA
zobacz:
Kuter torpedowy
hrabiego Recope
PORTUGAL
Francuski statek
CHAMPLAIN
Francuski statek
Facta Nautica: The French gunboat TROMBLON. Canonniere TROMBLON.
TROMBLON
Kanonierka
___________