OKRĘTY PODWODNE
Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
Sztandary.
Sztandary, sztandary ...
Sztandary  - techniki tradycyjne.
STATKI i OKRĘTY
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okrÍty wraki marynarka wojenna
[ Yahoo! ] options
SZtandary szkolne. Sztandary OSP. Sztandary.
SZTANDARY
Pracownia Sztandarów
OkrÍty. Magazyn historyczno-wojskowy.
OKRĘTY
Magazyn historyczno-wojskowy
Na stronach
FACTA NAUTICA
zobacz:
Facta Nautica: The French gunboat BERTHE DE VILLERS. Canonniere BERTHE DE VILLERS.
Francuska kanonierka
BERTHE DE VILLERS
Facta Nautica: The first French motor torpedoboat.
Kuter torpedowy
hrabiego Recope
Facta Nautica: The French passanger ship PORTUGAL. Paquebot PORTUGAL.
PORTUGAL
Francuski statek
Facta Nautica: The French gunboat BRUTALE. Canonniere BRUTALE.
BRUTALE
Francuska kanonierka
Facta Nautica: The French passanger ship CHAMPLAIN. Paquebot CHAMPLAIN.
CHAMPLAIN
Francuski statek
Facta Nautica: The steamship  SS BLAIRLOGIE. Torpedoed by U-boat U 30. Bateau BLARLOGIE.
SS BLAIRLOGIE
Ofiara U-Boota U 30
___________
LINKI
Tajemnica Scapa Flow.
Tajemnica
Scapa Flow
Psycholog Maja Mierzejewska o intuicji.
INTUICJA
PIĘKNO W STYLU RETRO
|||  -    MARYNARKA HANDLOWA   -   MORZE   -   STATKI   -   OKRĘTY   -   WRAKI   -   MARYNARKA WOJENNA     -  |||
           
KANONIERKI
           
FRANCJA
Hosting by Yahoo Web Hosting
TROMBLON
- Francuska kanonierka - Kampania w Tunezji w 1881 roku -
     
     
Facta Nautica: The French gunboat TROMBLON. Canonniere TREMBLON.
Francuska kanonierka TROMBLON służyła we francuskiej marynarce wojennej w latach 1875-1898.
The French gunboat TROMBLON.
                   
-------TROMBLON - francuska parowa kanonierka o żelaznym kadłubie - powstała w stoczni marynarki wojennej w Tulonie, na podstawie projektu inżyniera
Berier-Fontaine'a. Budowę jej rozpoczęto 15 stycznia 1873 roku, montaż maszyny parowej w kadłubie ukończono 27 marca 1874 r., zaś ceremonia
wodowania odbyła się 20 stycznia 1875 r. Jeszcze w tym samym roku ukończony okręt wszedł do służby w
Marine nationale.

-------TROMBLON okazał się konstrukcją niezbyt udaną. Przy wyporności 189 ton i wymiarach 23,67 x 7,44 x 1,7 m, osiągał maksymalną prędkość 9 węzłów.
Jego maszyna parowa o mocy 450 KM, obracająca jedną śrubę, okazała się dość nieekonomiczna - dobowe zużycie węgla wynosiło aż 5,25 ton. Projekt
przewidywał wprawdzie dodatkowy napęd w postaci ożaglowania, ale do realizacji tego rozwiązania nigdy nie doszło. Uzbrojeniem jednostki było jedno działo
gładkolufowe pokaźnego kalibru (240 mm ?) oraz jedno działo o lufie gwintowanej 120 mm, później wymienione na 100 mm. Załoga liczyła 25 ludzi.
                   
-------Niemal przez cały okres wieloletniej służby kanonierka bazowała w
Tulonie, pozostając w rezerwie. Odstępstwem od tej rutyny stał się jedyny i
krótki epizod wojenny na przełomie lipca i sierpnia 1881 roku, związany z
francuskim desantem na wybrzeżu Tunezji. Rola okrętu ograniczyła się
jednak tylko do holowania barek z żołnierzami i zaopatrzeniem. Po powrocie
do Tulonu, znowu znalazł się w rezerwie.

-------8 lipca 1895 r. marynarka wystawiła okręt na sprzedaż. Wobec braku
chętnych, zdecydowano się wykorzystać go jako pływający cel dla artylerii
lądowej.
TROMBLON, załadowany pustymi beczkami, odholowano na pełne
morze w rejonie Tulonu 21 października. Ćwiczebne strzelanie prowadzono z
odległości około 4-5 kilometrów, z ustawionych na lądzie dział kalibru 240
mm. Pierwszy celny pocisk (a ósmy wystrzelony) wystarczył, aby kanonierka
natychmiast zatonęła.
Facta Nautica: The French gunboat TROMBLON. Canonniere TREMBLON.
Roztrzaskany wrak kanonierki TROMBLON.
Szkic: Pierre Camus.
         
-
-------
Mocno uszkodzony wrak kanonierki leży obecnie na dnie Morza Śródziemnego na głębokości około 26-27 metrów. Stosunkowo często odwiedzają go
amatorzy wrakowego nurkowania, często też zahaczają  o niego sieciami rybacy.
 
Facta Nautica: The French gunboat TREMBLON. Canonneire TTREMBLON.
Wrak kanonierki TROMBLON - widok na rufę. Źródło: www.ulisseclub.com.
Facta Nautica: The French gunboat TROMBLON. Canonniere TROMBLON.
Kotły na wraku TROMBLON są zachowane bardzo dobrze. Źródło: www.scubadata.com.
 
 
 
             
Opublikowano 2 maja 2011 roku.
©dr Piotr Mierzejewski
       
       
               
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okrÍty wraki marynarka wojenna
 
Pin-up girls i morze.
               
sztandary szkolne sztandary osp
sztandary
               
               
                   
     
Graptolites and pterobranchs.