<<< POWRÓT
      FACEBOOK >>>
       
Stara Ochota. Plac Narutowicza. Kościół św. Jakuba.
Stara Ochota
         
         
-   UL. FILTROWA 83  -
       
     

Budowa kamienicy SBM "Osiedle Artystów Plastyków"
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
(Artykuł opublikowany po raz pierwszy 14 marca 2016 na stronie filtrowa83.pl)
 
Filtrowa 83 - Akademicka 1
Wczesny etap budowy kamienicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Artystów Plastyków".
Widać zgromadzone na podwórku materiały budowlane. Uwagę zwraca nieistniejąca już parterowa zabudowa po parzystej
stronie ul. Akademickiej i brak bocznej wieży kościoła św. Jakuba.
Fotografia z archiwum redakcji "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Autor nieznany, rok 1927(?).
-
 

-----------Fotografia przedstawiona powyżej wykonana została w pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku przez
nieznanego z nazwiska fotoreportera słynnego ongiś "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Znaleźć ją można w
Narodowym Archiwum Cyfrowym (sygn. 1-U-6614) z objaśnieniem "Budowa domów w okolicy ulicy Filtrowej. W tle
widoczny kościół." Z kolei nieznany z nazwiska autor na stronie buli.waw.pl/ds-akademik-alcatraz-historia/ opatrzył ją
podpisem "Początki budowy kompleksu akademickiego przy Placu Narutowicza". Nie ulega jednak wątpliwości, że
omawiane zdjęcie wykonane zostało z domu przy ul. Filtrowej 81 i przedstawia wczesny etap budowy kamienicy przy ul.
Filtrowej 83. Aby ułatwić orientację, czerwoną literą v zaznaczyłem na fotografii wejście prowadzące do V klatki
schodowej. Na lewo od niego widać dwa garaże. Trzeci garaż - częściowo zasłonięty kładką - jest widoczny z prawej
strony wejścia na klatkę schodową, a obok niego znajduje się okno dzisiejszego zaplecza lokalu "Heritage Shop &
Wine". Nad tym oknem z kolei dostrzec można rusztowanie zasłaniające balkon należący dziś do mieszkania nr 29.

--------Kolejną ciekawostką na tej fotografii są nieistniejące już parterowe zabudowania (w tym barak zajmowany przez
szkołę podstawową) na parzystej stronie ulicy Akademickiej. Fragment jednego z tych budynków widać także na
fotografii zamieszczonej poniżej, wykonanej prawdopodobnie w roku 1929.
-
--
Filtrowa 83 - Akademicka 1
Skrzyżowanie ulic Filtrowej i Akademickiej w roku 1929(?). Obok kamienicy spółdzielni mieszkaniowej "Osiedle Artystów
Plastyków" stoi za płotem nieistniejący już parterowy murowany domek (Filtrowa 85?), zauważalny także na zdjęciu powyżej.
Autor fotografii nieznany.
Filtrowa 83 - Akademicka 1
Fotografia z budowy tej samej kamienicy, pochodząca prawdopodobnie z 1929 roku.
Widok u zbiegu ulic Akademickiej i Supińskiego.
-
 
CZYTAJ TAKŻE:

|   Pochwała Ochoty  |  Stara Ochota, ulica Spiska i ciuchcia    |  Władysław Wągiel - poeta z Tarczyńskiej   |
-
           
 
_______________________________________________

STARA OCHOTA
dr Piotr Mierzejewski