<<< POWRÓT
      FACEBOOK >>>
       
Stara Ochota. Plac Narutowicza. Kościół św. Jakuba.
Stara Ochota
         
         
-   ZNANI OCHOCIANIE   -
       
     

Władysław Wągiel - poeta i prozaik
(1923-1974)
-
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
-
 
 
--------W 1952 roku do starej warszawskiej kamienicy przy ul. Tarczyńskiej 1, pamiętającej jeszcze czasy
ostatniego cara, wprowadził się 29-letni poeta Władysław Wągiel. Przyjechał on z Grudziądza, gdzie urodził
się 25 czerwca 1923 roku jako syn Leopolda i Charatyny z domu Wielgan. Razem z nim do Warszawy, na Starą
Ochotę, przeniosła się jego najbliższa rodzina, żona Wanda z domu Mindykowska i ich 3-letni syn Piotr.
-
Władysław Wągiel
---------Mimo młodego wieku Władysław Wągiel miał już wtedy poważne
kłopoty ze zdrowiem. Odbiły się na nim ciężkie przeżycia lat okupacji,
które w znacznej części spędził na robotach przymusowych w III
Rzeszy, m.in. w Greifenhagen (obecnie Gryfino) oraz w niemieckich
obozach pracy. Cierpiał m.in. na schorzenia nerek, będące efektem ich
wcześniejszego odbicia, oraz na choroby układu pokarmowego,
zwłaszcza żołądka. Hart ducha oraz niespożyta energia i pracowitość
umożliwiły mu jednak prowadzenie bardzo aktywnego i owocnego życia.
-
-
Warszawa ul. Tarczyńska 1.
Władysław Wągiel w swoim mieszkaniu przy
ulicy Tarczyńskiej 1.
Kamienica przy ul. Tarczyńskiej 1, jedna z najstarszych na Starej Ochocie,
wpisana na listę gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.
Stan w lutym 2017 r. Aby powiększyć zdjęcie, kliknij je.
--
--------Po wojnie, będąc absolwentem Szkoły Handlowej Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu, znalazł bez trudu
zatrudnienie w charakterze urzędnika grudziądzkich instytucji. Wkrótce potem, już w roku 1946, zadebiutował jako
poeta wierszem "Pielgrzymi", opublikowanym w piśmie "Młodzi piszą" (dodatek literacko-naukowy "Głosu Pomorza").
----
--
Władysław Wągiel
---------W Warszawie W. Wągiel zatrudniony został przez
Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Do swojego biura,
mieszczącego sie przy al. Jerozolimskich 123, miał bardzo
blisko - wystarczyło przejść przez pl. Zawiszy, aby po 2-3
minutach od wyjścia z domu podpisać listę obecności.
Będąc człowiekiem bardzo ambitnym i pracowitym, udanie
połączył pracę zawodową ze studiami ekonomicznymi oraz
twórczością literacką.

---------Rok 1959 przyniósł mu debiut prozatorski. Stało się
nim opowiadanie "Tygrysiątko", opublikowane przez "Orkę",
tygodnik społeczno-kulturalny, wychodzący później pod
nazwą "Tygodnik Kulturalny".

--------Niebagatelną część dorobku literackiego W. Wągla
stanowią liczne opowiadania i recenzje, chętnie drukowane
przez ówczesną prasę. Dość wymienić takie periodyki jak
"Tygodnik Kulturalny", „Głos Młodzieży Wiejskiej”, „Książki
dla Ciebie”, „Regiony”, „Pomorze”, „Zarzewie”, „Razem”,
„Nowa Wieś”, „Zielony Sztandar” czy „Dziennik Ludowy".

--------W roku 1968 wyszła drukiem pierwsza powieść W.
Wągla, zatytułowana "Ślad człowieka", opublikowana przez
Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Została ona nagrodzona
w konkursie literackim, którego współorganizatorem był
Związek Literatów Polskich.

--------Na kolejną książkę autora, czytelnicy nie musieli
długo czekać. Już w 1969 roku warszawskie Wydawnictwo
MON opublikowało powieść "W twierdzy Courbiere'a".

---------
Dzieci  Wandy i Władysława Wąglów.
Od lewej: Barbara (ur. 1955) i Piotr (1949).  
-
--------Książka ta przedstawia skomplikowane dzieje mieszkańca Pomorza, jednego
z licznych Polaków, których los zmusił do służby w Wehrmachcie. Tragiczne losy
bohatera dopełniają się zimą roku 1945 roku podczas oblężenia i kapitulacji jego
rodzinnego miasta - Grudziądza, przekształconego przez hitlerowców w twierdzę
(
Festung Graudenz).

--------Krytyka literacka za najważniejsze dzieło W.Wągla uznaje jednak inny jego
utwór, a mianowicie powieść "Fajka z hebanu". Autor przedstawił w niej tragedię
człowieka, który w latach hitlerowskiej okupacji, jako więzień obozu
koncentracyjnego w Auschwitz zmuszony był do budowania pieców krematoryjnych.
Losy jego ukazane są w dwóch nurtach czasowych, wojennym i powojennym.

--------Mówiąc o życiu Władysława Wągla nie sposób pominąć jego zaangażowania
w opiekę nad młodymi talentami pisarskimi. Działał na rzecz literackiego "narybku"
głównie poprzez Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy. Przez pewien czas był
sekretarzem Rady Krajowej tej organizacji.

--------Był m.in. członkiem Związku Literatów Polskich, kierownikiem Działu
Upowszechniania Czytelnictwa Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, wchodził w skład
redakcji różnych periodyków.

--------Zmarł w Warszawie, 23 maja 1974 roku, w pełni sił twórczych, w wieku
zaledwie 51 lat. Śmierć przerwała mu pracę nad wiema kolejnymi powieściami ...

--------Władysław Wągiel ma swoją ulicę w Grudziądzu.
W twierdzy Courbiere'a - Władysław Wągiel
Okładka powieści W. Wągla
"W twierdzy Courbieree'a".
   
Władysław Wągiel -Treptower Park - Pomnik
Wieczór literacki - Władysław Wągiel.
Z lewej: W. Wągiel szkicuje berliński posąg żołnierza
radzieckiego, stojący w Treptower Park.

U góry: W. Wągiel podczas jednego z wieczorów autorskich.
         
 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Al Jerozolimskie 123.
Al. Jerozolimskie 123 - tu mieściły się biura i drukarnia Ludowej Spółki Wydawniczej, miejsca pracy Władysława Wągla.
Zostały wyburzone w roku 1994, a ich miejce zajął wieżowiec Reform Plaza (później nazwany Millennium Plaza).
-
 
CZYTAJ TAKŻE:

|  Pochwała Ochoty | Stara Ochota, ulica Spiska i ciuchcia  |  Budowa kamienicy przy ul. Filtrowej 83 |
-
           
 
_______________________________________________

STARA OCHOTA
dr Piotr Mierzejewski