Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
REKLAMA
Sztandary kościelne
Haftujemy sztandary
na zamówenie
ZOBACZ!
Nie ma to jak
Facta Nautica!
 
U-boat BRANDTAUCHER
BRANDTAUCHER
Przodek U-Bootów
-
U-boat PODVODNIK
PODWODNIK
Dawny U-Boot
-
U-boat U-141
U 141
_
U-boat U-111
U 111
-
Wyprawy na
bałtyckie wraki!
BALTIC QUEST
 
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
OKRĘTY PODWODNE
STATKI  i  OKRĘTY
         
sztandary szkolne i strażackie
SZTANDARY
 
Facta Nautica - Nautical Magazine
       
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
Ludzie morza
NIEMCY: II Rzesza
Hosting by Aabaco Web Hosting
JOHANNES FELDKIRCHNER
(6.11.1884 - 10.07.1950)
Pierwszy w historii dowódca okrętu podwodnego, który zatopił statek handlowy
Dowódca U-Botów U-17, UC-25, U-72 i U 47
rzejewski
 

-
--------Johannes Feldkirchner, oficer niemieckiej cesarskiej marynarki wojennej
(
Kaiserliche Marine), służący w siłach podwodnych. Dowodził podczas I wojny
światowej dwoma U-Bootami, U-17 i UC 25. Nie jest tak znany jak Lothar von
Aranuld de la Periere, Otto Weddigen czy Walther Schwieger, niemniej jednak
zyskał trwałe miejsce w historii jako pierwszy dowódca okrętu podwodnego,
który zatopił statek handlowy.

    Wybuch I wojny światowej zastał go na stanowisku dowódcy U-17, okrętu
podwodnego o napędzie benzynowym, zbudowanego w stoczni
Kaiserliche Werft w
Gdańsku (wówczas Danzig) w latach 1910-1912. U-Boot ten od początku wojny
wykorzystywany był do patrolowania wód Morza Północnego. Przed pierwszą dużą
szansą na sukces Feldkirchner stanął 15 październiku 1914. Dowodzony przez niego
okręt współpracował wtedy z
U-9 dowodzonym przez kapitana Otto Weddigena.
Tego dnia
U-9, opromieniony sławą zatopienia 22 września trzech brytyjskich
krążowników
HMS ABOUKIR, HMS HOGUE i HMS CRESSY, odniósł kolejny tryumf -
posłał na dno czwarty krążownik,
HMS HAWKE. U-17 mniej więcej w tym samym
czasie zaatakował towarzyszący mu krążownik
HMS THESEUS, lecz wystrzelone
torpedy minęły cel.
-
Johannes Feldkirchner.
Dowódca U-17 i UC-25.
-
    W kilka dni później, 20 października, miało miejsce wydarzenie, którego konsekwencje były dyskutowane na salach
sądowych, zaś w publikacjach prawniczych omawiane są do dziś. Tego pamiętnego dnia
U-17 napotkał na Morzu
Północnym brytyjski frachtowiec s.s.
GLITRA. Statek ten podążał z ładunkiem węgla z Leith do norweskiego portu
Stavanger. Feldkirchner nakazał kapitanowi statku zastopować maszyny i wydać rozkaz ewakuacji załogi. Gdy brytyjska
załoga oddaliła się w szalupach na bezpieczną odległość,
U-17 zatopił statek przez otwarcie zaworów dennych.

--------Opisane wydarzenie ma istotne znaczenie w historii wojen morskich, gdyż było to pierwsze zatopienie jednostki
handlowej przez okręt podwodny. Należy podkreślić, że dowódca
U-17 dokonał tego zatopienia zgodnie z przepisami
prawa wojennego. Niemniej jednak, właściciele zatopionego ładunku i duńskie towarzystwo ubezpieczeniowe
Danish
Insurance Company
wystąpiły na drogę sądową przeciw rządowi niemieckiemu o odszkodowanie. Sąd kaperski w Berlinie
w dniu 17 września 1915 roku oddalił to powództwo jako całkowicie niezasadne. Casus "Glitra" dyskutowany był w 1916
roku na łamach
The American Journal of International Law (10, 4, 921-927).
-

--------Feldkirchner pozostał na stanowisku dowódcy U-17 do 7 marca 1915 roku. 28 czerwca 1917 roku powierzono mu
inną misję - objął dowództwo operującego na Adriatyku
UC-25. U-Boot ten, wchodzący w skład Flotylli Poli, operował pod
banderą austro-węgierską jako
U-89. Feldkirchner pozostał jego dowódcą do 29 października 1917 roku. Z kolei między
18 lipca 1917 a 5 listopada 1917 r. dowodził
U-72. Jego ostatnim okrętem podwodnym był U 47, od 28 sierpnia 1917 do
29 października 1917 r. Odszedł ze służby w marynarce wojennej 31 stycznia 1920 roku, mając na swoim koncie 14
zatopionych statków (razem 10 608 BRT) i 3 okręty wojenne ( razem 2201 ton) oraz uszkodzone 3 statki i 2 okręty.
Kawaler Żelaznego Krzyża 1. Klasy, Żelaznego Krzyża 2. Klasy oraz Krzyża Fryderyka Augusta.
-
 
Opublikowano 25 czerwca 2015 r.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
-
 
 
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
Graptolites and Pterobranchs