Okręty podwodne |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Strona główna
[ Yahoo! ] options
                                               
       
FERRÉ
- Peruwiański okręt podwodny - Ex AGUIRRE -
dr Piotr Mierzejewski
       
           
                   
 
Zobacz także:

TORO SUBMARINO
Pierwszy OP Peru
-
Japoński OP
I-73
-
ORP RYŚ
Pierwszy polski OP
-
F-1
Pierwszy brazylijski OP
-
Cud na peruwiańskim
PACOCHA
uznany przez Watykan
-
Rzekome storpedowanie
TIRPITZ'a
-
U-Boot
wino i ... prezerwatywy
-
Katastrofy
atomowych OP od 2000 r.
-
NAUTILUS
kapitana Nemo
-
Śmierć holenderskich
podwodników na
ABOSSO
-
U-Boot
pod żaglami
-
Midget z 1934 roku
-
Zagadka wojennomorska
-
NAUTILUS kapitana Nemo
-
Deklaracja
niemieckiej admiralicji
z 4 lutego 1915
-
USS SEALION
-
Peruwiański okręt podwodny FERRE, jeszcze pod nazwą AGUIRRE, na rzece Saona w dniu zwodowania. Rok 1911. UWAGA: Tę samą fotografię
wykorzystywał nierzetelny wydawca pocztówek z informacją, jakoby był to okręt podwodny o numerze kadłuba S.C. 2, przypisanym  bliźniaczemu PALACIOS.
 
--------Tradycje peruwiańskich sił podwodnych sięgają wczesnych lat 1860., gdy niemiecki inżynier Juan C. Federico
Blume Othon (1831-1901), specjalizujący się w budowie dróg żelaznych, rozpoczął prace nad  konstrukcją okrętu
podwodnego, zdatnego do walki na morzu. W 1880 roku, w trakcie tzw. wojny o Pacyfik (1879-1883), zbudował z
blach żelaznych w pełni operacyjną jednostkę o nazwie
TORO SUBMARINO, którą zamierzano użyć do ataku na
pancerne fregaty Chile,
ALMIRANTE COCHRANE i BLANCO ENCALADA. Akcja udaremniona została wprawdzie
przez zdradę, lecz pamięć o tym wydarzeniu i nadziejach z nim związanych była żywa przez kolejne dziesięciolecia
wśród Peruwiańczyków, rozgoryczonych klęską poniesioną w wojnie. Szansą na zniwelowanie morskiej przewagi
południowego sąsiada miała stać się własna flota podwodna, złożona z nowoczesnych jednostek. W konsekwencji tych
dążeń, 19 sierpnia 1910 roku rząd Peru złożył we Francji zamówienie na dwa okręty podwodne. I w ten oto sposób, na
początku drugiej dekady XX wieku, Peru jako pierwsze państwo w Południowej Ameryce dysponowało własnymi siłami
podwodnymi, nazywanymi  
I Escuadrilla de Sumergibles., przeznaczonymi do obrony portów i wybrzeża.
J.C. Federico Blume Othon.
Źródło: elsnorkel.com.
   
AGUIRRE (późniejszy FERRE) jeszcze na pochylni stoczni Schneider et Cie w Chalons-sur-Saône w dniu wodowania. Stara pocztówka.
Napis 'S.C. 1' na fotografii oznacza numerację kadłuba. Bliźniaczy PALACIOS nosił numer 'S.C. 2'.
 
   
---------Zamówienie na budowę obu okrętów podwodnych, nazwanych początkowo AGUIRRE i PALACIOS, przyjęła stocznia Schneider & Cie w Chalons-sur-
Saône (Burgundia, Francja). Warto zauważyć, że wybrane nazwy jednostek wyraźnie odzwierciedlały peruwiańskie resentymenty - pochodziły od nazwisk
bohaterskich oficerów marynarki Peru, poległych w wojnie z Chile - Eliasa Aguirre (1843-1879) i Enrique Palaciosa (1850-1879).
--------Projekt okrętów podwodnych dla Peru wykonał słynny francuski konstruktor, inżynier Maxime Labeuf (1864-1939).
Był to zmniejszonym wariant typu 'BRUMAIRE' jego autorstwa, którego inną mutację wykorzystano niemal równocześnie w
stoczni w Chalons-sur-Saône do budowy dwóch jednostek dla Grecji (
DELPHIN i XIPHIAS).

-------AGUIRRE (późniejszy FERRE) i PALACIOS były okrętami podwodnymi o wyporności nawodnej 290 t i podwodnej 435
t, napędzane dwoma silnikami Diesla firmy
Schneider et Cie (2 x 360 KM) na powierzchni z prędkością maksymalną 14
węzłów. Dwa silniki elektryczne (2 x 230 KM) pozwalały na pływanie podwodne z prędkością dochodząca do 8,5 węzłów.
Zasięg pływania na powierzchni przy prędkości 9 węzłów wynosił 1600 Mm, zaś pod wodą 90 Mm przy prędkości 4 węzłów.
Okręty te miały 5 wyrzutni torpedowych (dziobowa rurowa i 4 ramowe na pokładzie) kalibru 450 mm, przystosowane do
torped
wzoru 1906. Kadłub o długości 46,25 m, szerokości 4,50 m i zanurzeniu 2,80 m. Mogły bezpiecznie schodzić do
głębokości 40 metrów. Załoga składała się z 2 oficerów i 22 marynarzy (według części źródeł cała załoga liczyła 21, a nawet
zaledwie 19 ludzi).
  Elias Aguirre Romero
Zginął na monitorze HUASCAR
w bitwie k. Angamos.
Schemat budowy okrętów podwodnych, zbudowanych przez stocznię Schneider & Cie w Chalons-sur-Saône (Francja) w latach 1911-1913
dla Peru (AGUIRRE i PALACIOS) oraz Grecji (
DELPHINOS i XIPHIAS). Źródło: A.Ye.Taras (2003).
 
 
 
Peruwiański okręt podwodny FERRE wprowadzany rufą wpływa do wnętrza kadłuba francuskiego statku KANGUROO przez jego furtę dziobową.
Stara fotografia prasowa.
 
                                               
---------Budowę pierwszego z nich, AGUIRRE, ukończono już w listopadzie 1911 roku.  Okręt przeszedł rzekami Saona i Rodan
na Morze Śródziemne i wpłynął  do portu w Tulonie. Tam przymusowo oczekiwał miesiącami na transport do Peru. Podczas  
tego postoju nastąpiło nieoczekiwane przemianowanie okrętu - od kwietnia 1912 nosił nazwę
FERRE, na cześć innego
poległego bohatera wojny z Chile, Diego Ferré (1844-1879), który podobnie jak Elias Aguirre zginął na monitorze
HUASCAR
podczas bitwy koło przylądka Angamos (8 października 1879 roku).

--------Transport FERRE do Peru, aż na wybrzeże Pacyfiku, był w owym czasie wielkim wydarzeniem logistycznym, budzącym
ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Wykorzystano bowiem po raz pierwszy francuski statek
KANGUROO,
zaprojektowany przez inż. Maxime'a Labeuf'a, będący pierwszym w historii żeglugi trasportowcem okrętów.
KANGUROO z
zaokrętowanym
FERRE wyruszył w podróż do Quito 30 lipca 1912 i po kilkutygodniowym rejsie dotarł do celu. Dokładnie rok
później, 30 lipca 1913 roku, wypłynął z portu w Tulonie w tę samą trasę, mając w swoim wnętrzu bliźniaczy okręt podwodny,
PALACIOS.
       
---------O służbie FERRE w marynarce wojennej Peru niewiele zachowało się wiadomości. Ograniczała się ona głównie do
ćwiczeń na wodach zatoki Callao. Częstotliwość wychodzenia w morze szybko zmniejszała się wskutek sytuacji w Europie.
Wybuch I wojny światowej odciął Peru mozliwości sprowadzania części zapasowych. Szczególnie dotkliwe okazało się szybkie
zuzycie baterii akumulatorów. Nie bez znaczenia dla żywotności okrętu okazało się także słabe wyszkolenie załogi.
.Diego Ferré
Zginął na monitorze HUASCAR
w bitwie k. Angamos
--------Zły stan techniczny jednostki omal nie doprowadził do tragedii 15 października
1915 roku. Tego dnia
FERRE wyszedł z bazy mając na pokładzie dodatkowo trzech
ludzi więcej, czyli razem z załogą było 25 osób. Od początku wojny na wodach zatoki
Callao stało kilka internowanych statków niemieckich. Jednym z przewidzianych zadań
było przepłynięcie okrętu podwodnego pod jednym z nich. Awaria spowodowała, iż
FERRE nie dał rady zejść na bezpieczną głebokość i uderzył o dno statku. Kolizja
spowodowała m.in. utratę obu peryskopów, masztu, dewastację kiosku i relingów. Kilku
marynarzy odniosło obrażeń, a na dodatek przestały działać wszystkie urządzenia
elektryczne.
Submarinos: El submarino peruano FERRE. The Peruvian submarine FERRE.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Dwie spośród niewielu zachowanych fotografii przedstawiających okręt podwodny FERRE. Zwracają uwagę skromne rozmiary kiosku.
       
 
--------Okręt i załogę uratował inżynier David von Hagen Maurer, który po pewnym czasie zdołał włączyć oświetlenie awaryjne i uruchomić pompy, dzięki
czemu
FERRE wynurzył się na powierzchnię zatoki. I wtedy okazało się, że załoga nie jest w stanie wyjść na pokład, gdyż włazy uległy zakleszczeniu
wskutek kolizji. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności wypadek zaobserwowano z pokładu znajdującego się w pobliżu statku. Statek ów wziął na hol
bezwładnie kołyszący się okręt i doprowadził go do bazy. Dopiero tam udało się otworzyć właz i uwolnić załogę.

--------Opisane powyżej zdarzenie zdecydowało, że FERRE nigdy więcej nie wyszedł w morze. Brak części zapasowych i dotkliwe uszkodzenia powodowały, że
musiał stać bezczynnie i rdzewieć w oczekiwaniu na koniec wojny. Gdy wojna skończyła się, stan techniczny zarówno jego jak i bliźniaka był tak fatalny, że
sprowadzanie części nie miało już sensu iobie jednostki skreślono z listy floty. Zapewne tylko względy emocjonalne zdecydowały, że na złomowanie czekały
10 lat . . . A wtedy pod banderą peruwiańskiej marynarki wojennej pływała już nowa para okrętów podwodnych,
R-1 i R-2, amerykańskiej produkcji.
L I N K I

Maja Mierzejewska
Psycholog
-
Pałac Mierzejewskich
Worończa
-
Intuicja
-
Myślenie intuicyjne
-
Myślenie racjonalne
-
Neurotyzm
-
Intuicjoniści
-
Kazimierz Poczmański
Artysta-malarz
-
         
                              Opublikowano 19 lipca 2010 roku
© Piotr Mierzejewski
       
                                               
  ____________________________________________________________________________
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski hr. Calmont
         
                                               
 
 
Vintage erotic cards. Stare pocztówki erotyczne.
       
       
       
                                           
Sztandary haftowane !
   
Sztandary haftowane !
       
       
       
                                           
Portal of graptolites and pterobranchs
Hosting by Yahoo! Web Hosting
Graptolithina and Pterobranchia