<<< POWRÓT
   
       
-     OCHOTA     -     OKĘCIE     -    RAKOWIEC     -     SZCZĘŚLIWICE    -     WŁOCHY     -
         
-   UL. FILTROWA 83  -
       
     

Budowa kamienicy SBM "Osiedle Artystów Plastyków"
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
(Tekst opublikowany po raz pierwszy 14 marca 2016 na stronie filtrowa83.pl)
 
Filtrowa 83 - Akademicka 1
Wczesny etap budowy kamienicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Artystów Plastyków".
Widać zgromadzone na podwórku materiały budowlane. Uwagę zwraca nieistniejąca już parterowa zabudowa po parzystej
stronie ul. Akademickiej i brak bocznej wieży kościoła św. Jakuba.
Fotografia z archiwum redakcji "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Autor nieznany, rok 1927(?).
-
 

-----------Fotografia przedstawiona powyżej wykonana została w pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku przez
nieznanego z nazwiska fotoreportera słynnego ongiś "Ilustrowanego Kuriera Codziennego". Znaleźć ją można w
Narodowym Archiwum Cyfrowym (sygn. 1-U-6614) z objaśnieniem "Budowa domów w okolicy ulicy Filtrowej. W tle
widoczny kościół." Z kolei nieznany z nazwiska autor na stronie buli.waw.pl/ds-akademik-alcatraz-historia/ opatrzył ją
podpisem "Początki budowy kompleksu akademickiego przy Placu Narutowicza". Nie ulega jednak wątpliwości, że
omawiane zdjęcie wykonane zostało z domu przy ul. Filtrowej 81 i przedstawia wczesny etap budowy kamienicy przy ul.
Filtrowej 83. Aby ułatwić orientację, czerwoną literą v zaznaczyłem na fotografii wejście prowadzące do V klatki
schodowej. Na lewo od niego widać dwa garaże. Trzeci garaż - częściowo zasłonięty kładką - jest widoczny z prawej
strony wejścia na klatkę schodową, a obok niego znajduje się okno dzisiejszego zaplecza lokalu "Heritage Shop &
Wine". Nad tym oknem z kolei dostrzec można rusztowanie zasłaniające balkon należący dziś do mieszkania nr 29.

--------Kolejną ciekawostką na tej fotografii są nieistniejące już parterowe zabudowania (w tym barak zajmowany przez
szkołę podstawową) na parzystej stronie ulicy Akademickiej. Fragment jednego z tych budynków widać także na
fotografii zamieszczonej poniżej, wykonanej prawdopodobnie w roku 1929.
-
--
Filtrowa 83 - Akademicka 1
Skrzyżowanie ulic Filtrowej i Akademickiej w roku 1929(?). Obok kamienicy spółdzielni mieszkaniowej "Osiedle Artystów
Plastyków" stoi za płotem nieistniejący już parterowy murowany domek (Filtrowa 85?), zauważalny także na zdjęciu powyżej.
Autor fotografii nieznany.
Filtrowa 83 - Akademicka 1
Fotografia z budowy tej samej kamienicy, pochodząca prawdopodobnie z 1929 roku.
Widok u zbiegu ulic Akademickiej i Supińskiego.
-
 


-
           
____________________________________________________________________________
Stara Ochota
dr Piotr Mierzejewski
2017-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludzie i wydarzenia
Domy i ulice
 
Antoni Cudziewicz
Wynalazca falotonu
 
CARL BIRKELAND
Pierwszy Amerykanin
na Ochocie
 
Dworzec autobusowy
Dworzec autobusowy
Rogatki Jerozolimskie
 
Dawne zabawy
na Polu Mokotowskim
 
Legion Zaolziański
na Polu Mokotowskim
 
Willa
prof. Zakrzewskiego
 
ul.Filtrowa 83
Os. Artystów Plastyków
 
Ul. Spiska i ciuchcia
 
Władysław Wągieł
Władysław Wągieł
Poeta z Tarczyńskiej
 
Budowa kamienicy
SBM "Osiedle Artystów
Plastyków"