<<< POWRÓT
   
       
-     OCHOTA     -     OKĘCIE     -    RAKOWIEC     -     SZCZĘŚLIWICE    -     WŁOCHY     -
         
-   ZNANI OCHOCIANIE   -
       
     

Władysław Wągiel - poeta i prozaik
(1923-1974)
-
dr PIOTR MIERZEJEWSKI
-
 
 
--------W 1952 roku do starej warszawskiej kamienicy przy ul. Tarczyńskiej 1, pamiętającej jeszcze czasy
ostatniego cara, wprowadził się 29-letni poeta Władysław Wągiel. Przyjechał on z Grudziądza, gdzie urodził
się 25 czerwca 1923 roku jako syn Leopolda i Charatyny z domu Wielgan. Razem z nim do Warszawy, na Starą
Ochotę, przeniosła się jego najbliższa rodzina, żona Wanda z domu Mindykowska i ich 3-letni syn Piotr.
-
Władysław Wągiel
---------Mimo młodego wieku Władysław Wągiel miał już wtedy poważne
kłopoty ze zdrowiem. Odbiły się na nim ciężkie przeżycia lat okupacji,
które w znacznej części spędził na robotach przymusowych w III
Rzeszy, m.in. w Greifenhagen (obecnie Gryfino) oraz w niemieckich
obozach pracy. Cierpiał m.in. na schorzenia nerek, będące efektem ich
wcześniejszego odbicia, oraz na choroby układu pokarmowego,
zwłaszcza żołądka. Hart ducha oraz niespożyta energia i pracowitość
umożliwiły mu jednak prowadzenie bardzo aktywnego i owocnego życia.
-
-
Warszawa ul. Tarczyńska 1.
Władysław Wągiel w swoim mieszkaniu przy
ulicy Tarczyńskiej 1.
Kamienica przy ul. Tarczyńskiej 1, jedna z najstarszych na Starej Ochocie,
wpisana na listę gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.
Stan w lutym 2017 r. Aby powiększyć zdjęcie, kliknij je.
--
--------Po wojnie, będąc absolwentem Szkoły Handlowej Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu, znalazł bez trudu
zatrudnienie w charakterze urzędnika grudziądzkich instytucji. Wkrótce potem, już w roku 1946, zadebiutował jako
poeta wierszem "Pielgrzymi", opublikowanym w piśmie "Młodzi piszą" (dodatek literacko-naukowy "Głosu Pomorza").
----
--
Władysław Wągiel
---------W Warszawie W. Wągiel zatrudniony został przez
Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Do swojego biura,
mieszczącego sie przy al. Jerozolimskich 123, miał bardzo
blisko - wystarczyło przejść przez pl. Zawiszy, aby po 2-3
minutach od wyjścia z domu podpisać listę obecności.
Będąc człowiekiem bardzo ambitnym i pracowitym, udanie
połączył pracę zawodową ze studiami ekonomicznymi oraz
twórczością literacką.

---------Rok 1959 przyniósł mu debiut prozatorski. Stało się
nim opowiadanie "Tygrysiątko", opublikowane przez "Orkę",
tygodnik społeczno-kulturalny, wychodzący później pod
nazwą "Tygodnik Kulturalny".

--------Niebagatelną część dorobku literackiego W. Wągla
stanowią liczne opowiadania i recenzje, chętnie drukowane
przez ówczesną prasę. Dość wymienić takie periodyki jak
"Tygodnik Kulturalny", „Głos Młodzieży Wiejskiej”, „Książki
dla Ciebie”, „Regiony”, „Pomorze”, „Zarzewie”, „Razem”,
„Nowa Wieś”, „Zielony Sztandar” czy „Dziennik Ludowy".

--------W roku 1968 wyszła drukiem pierwsza powieść W.
Wągla, zatytułowana "Ślad człowieka", opublikowana przez
Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Została ona nagrodzona
w konkursie literackim, którego współorganizatorem był
Związek Literatów Polskich.

--------Na kolejną książkę autora, czytelnicy nie musieli
długo czekać. Już w 1969 roku warszawskie Wydawnictwo
MON opublikowało powieść "W twierdzy Courbiere'a".

---------
Dzieci  Wandy i Władysława Wąglów.
Od lewej: Barbara (ur. 1955) i Piotr (1949).  
-
--------Książka ta przedstawia skomplikowane dzieje mieszkańca Pomorza, jednego
z licznych Polaków, których los zmusił do służby w Wehrmachcie. Tragiczne losy
bohatera dopełniają się zimą roku 1945 roku podczas oblężenia i kapitulacji jego
rodzinnego miasta - Grudziądza, przekształconego przez hitlerowców w twierdzę
(
Festung Graudenz).

--------Krytyka literacka za najważniejsze dzieło W.Wągla uznaje jednak inny jego
utwór, a mianowicie powieść "Fajka z hebanu". Autor przedstawił w niej tragedię
człowieka, który w latach hitlerowskiej okupacji, jako więzień obozu
koncentracyjnego w Auschwitz zmuszony był do budowania pieców krematoryjnych.
Losy jego ukazane są w dwóch nurtach czasowych, wojennym i powojennym.

--------Mówiąc o życiu Władysława Wągla nie sposób pominąć jego zaangażowania
w opiekę nad młodymi talentami pisarskimi. Działał na rzecz literackiego "narybku"
głównie poprzez Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy. Przez pewien czas był
sekretarzem Rady Krajowej tej organizacji.

--------Był m.in. członkiem Związku Literatów Polskich, kierownikiem Działu
Upowszechniania Czytelnictwa Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, wchodził w skład
redakcji różnych periodyków.

--------Zmarł w Warszawie, 23 maja 1974 roku, w pełni sił twórczych, w wieku
zaledwie 51 lat. Śmierć przerwała mu pracę nad wiema kolejnymi powieściami ...

--------Władysław Wągiel ma swoją ulicę w Grudziądzu.
W twierdzy Courbiere'a - Władysław Wągiel
Okładka powieści W. Wągla
"W twierdzy Courbieree'a".
   
Władysław Wągiel -Treptower Park - Pomnik
Wieczór literacki - Władysław Wągiel.
Z lewej: W. Wągiel szkicuje berliński posąg żołnierza
radzieckiego, stojący w Treptower Park.

U góry: W. Wągiel podczas jednego z wieczorów autorskich.
         
 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Al Jerozolimskie 123.
Al. Jerozolimskie 123 - tu mieściły się biura i drukarnia Ludowej Spółki Wydawniczej, miejsca pracy Władysława Wągla.
Zostały wyburzone w roku 1994, a ich miejce zajął wieżowiec Reform Plaza (później nazwany Millennium Plaza).
-
 


________________________________________________________________-
           
Stara Ochota

dr Piotr Mierzejewski
2017-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludzie i wydarzenia
Domy i ulice
 
Antoni Cudziewicz
Wynalazca falotonu
 
CARL BIRKELAND
Pierwszy Amerykanin
na Ochocie
 
Dworzec autobusowy
Dworzec autobusowy
Rogatki Jerozolimskie
 
Dawne zabawy
na Polu Mokotowskim
 
Legion Zaolziański
na Polu Mokotowskim
 
Willa
prof. Zakrzewskiego
 
ul.Filtrowa 83
Os. Artystów Plastyków
 
Ul. Spiska i ciuchcia
 
Władysław Wągieł
Władysław Wągieł
Poeta z Tarczyńskiej
 
Budowa kamienicy
SBM "Osiedle Artystów
Plastyków"