OKRĘTY PODWODNE
     
STATKI i OKRĘTY
>> |||  -     MARYNARKA HANDLOWA    -     OKRĘTY     -     STATKI     -     WRAKI     -      MARYNARKA WOJENNA    - ||| <<
Z Marynarskiego Archiwum Andrzeja Patro
     
     
HOLOWNIKI
     
Polska:  PRL
Hosting by Aabaco Web Hosting
ZENEK
Poniemiecki holownik w polskiej służbie - ex ŻUK - ex ZDZICH - ex HENNY
Fotografie z Archiwum Andrzeja Patro     Opracowanie: Piotr Mierzejewski
 
 
Parowy holownik ZENEK do 1968 roku znajdował się w eksploatacji Zarządu Portu Szczecin.
Fotografia: Mieczysław Andrut (Archiwum Andrzeja Patro).
Zdjęcie pochodzi z maszynopisu opracowania Mieczysława Andruta z roku 1980 pod tytułem "Pod flagą Zarządu Portu Szczecin. Monografia portowego taboru
pływającego Zarządu Portu Szczecin w latach 1950-1980". Jeden z pięciu przygotowanych
egzemplarzy  tej pracy jest w zbiorach Archiwum Andrzeja Patro.
 
--------Parowy holownik ZENEK należał w latach 1950-1968 do taboru pływajacego Zarządu Portu Szczecin. Była to jednostka poniemiecka, której wrak po
wojnie podniesiono, wyremontowano i wcielono do służby pod nazwą  
ZDZICH. Nim przemianowano go na  ZENEK przez pewien czas pływał jako ŻUK.
 
--------Holownik powstał w roku 1914 w niemieckich zakładach Schiffswerft &
Maschinenbau (Janssen & Schmilinsky) A.G.
w Hamburgu. Zbudowany został
tam pod numerem 539 jako
HENNY dla Augusta Focka z Blankensee, co
ustalił Waldemar Danielewicz.

-------Jerzy Miciński i Stefan Kolicki w książce "Pod polską banderą" (1962)
przedstawili następującą charkterystykę jednostki: "35 BRT, - NRT; dł. 17,4
m, szer. 4,8 m, zan. ok. 1,9 m; parowiec, 1 maszyna tłokowa podwójnego rozpr.,
2- cyl., 180 KM, 1 śruba, 9 węzłów; 1 pokład, 4 ludzi załogi."

-------Z notatek Andrzeja Patro można dowiedzieć się, że ZENEK skreślony
został w 1965 r. z  
Polskiego Rejestru Statków, a w roku 1969 nie ujęto go w
Rejestrze Statków Śródlądowych.  

-------Ze wzmiankowanego powyżej opracowania Mieczysława Andruta,
wieloletniego pracownika
Zarządu Portu Szczecin  wynika, że holownik w roku
1968 wycofano z eksploatacji, a w roku 1969 pocięto na złom.
 
Holownik ZENEK na rysunku Stefana Kolickiego.
Holownik ZENEK na fotografii Mieczysława Andruta.
Zdjęcie z Archiwum Andrzeja Patro.
Holownik ZENEK na fotografii nieznanego autora. Ze zbiorów Waldemara Danielewicza w Archiwum Andrzeja Patro.
 
--------Nazajutrz po opublikowaniu wszystkich powyższych informacji Andrzej Patro otrzymał bardzo cenne uzupełnienia, dokonane przez Waldemara
Danielewicza. Tekst ten cytujemy poniżej w całości za zgodą autora, wyróżniając wyraźnie czcionką barwy "navy":
 
„ZENEK”
TYP STATKU: Holownik parowy portowy.
ROK I MIEJSCE BUDOWY: 1914; Schiffswerft & Maschinenbau vorm. Jansen & Schmilnsky, Hamburg [Niemcy]
STOCZNIOWY NUMER BUDOWY: 539

DANE TECHNICZNE
wymiary:
długość całkowita - 16,08 m; szerokość-4,80 m; zanurzenie- 2,27 m.
pojemność brutto: 35 RT.
silniki główne:
1 maszyna parowa podwójnego rozprężania dwucylindrowa; prod. Schiffswerft & Maschinenbau, Hamburg; rok prod. 1914; średnica cylindra niskiego
rozprężania:291 mm; średnica cylindra wysokiego rozprężania: 479 mm; moc: 180 KM
kotły parowe:
1 kocioł parowy typu szkockiego; prod.: Schiffswerft & Maschinenbau, Hamburg; rok prod.:1914; ciśnienie robocze: 10 atm.; numer fabryczny: 637
1958
1 kocioł parowy prod.: Dampfkesselbau, Dresden [NRD]rok prod. 1956; ciśnienie robocze: 10 atm., numer fabryczny: 10163.
materiał budowy:
kadłub stalowy o poprzecznym układzie wiązań, nitowany
pędnik: 1 śruba napędowa trzyskrzydłowa; prędkość: 9 w.; załoga: 5 ludzi
ARMATOR
Przedsiębiorstwo Państwowe Zarząd Portu Szczecin
PORT MACIERZYSTY
Szczecin
SYGNAŁ WYWOŁAWCZY
SODC

PRZEBIEG SŁUŻBY
Holownik ten zamówił w stoczni Schiffswerft & Maschinenbau w Hamburgu August Fock z Blankensee. Nazwany został  „HENNY”. Do eksploatacji wszedł w
lutym 1914 r. W 1919 r. statek został sprzedany do Hamburga gdzie pływał pod nazwą  „TETRA”. Niestety nie udało się ustalić armatora. Dziewięć lat
później jednostka trafia do Szczecina wówczas Stettin za sprawą Hedwigshutte Antracht Kohlen und Cokes Werke. Otrzymuje nową nazwę
„HEDWIGSHUTTE I”. Zatopiony w kwietniu 1945 r. na Parnicy [Parnitz]. Wydobyty przez Rosjan w czerwcu 1946 r. po remoncie używany przez nich pod
nazwą  „HEDWIG”. W 1948 r. przekazany Polsce, po remoncie w Stoczni „Odra” w Szczecinie nazwany „ZDZICH”, zasilił tabor Szczecińskiego Urzędu
Morskiego. Po powstaniu w 1950 r. Zarządów Portów, które przejęły od Urzędów Morskich między innymi obsługę statków holownik przekazany został
Zarządowi Portu w Szczecinie gdzie zmienił nazwę na „ŻUK”. Nazwę tę zmieniono w 1954 roku na „ZENEK”. W latach 1957/58 holownik przeszedł remont
kapitalny połączony z wymianą kotła parowego. Eksploatowany do 1968 r. i rok później złomowany.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------© Opracował: Waldemar Danielewicz grudzień 2013 r.
 
Holownik ZENEK jeszcze pod nazwą ZDZICH w służbie Szczecińskiego Urzędu Morskiego przed rokiem 1950.
Fotografia nieznanego autora ze zbiorów Waldemara Danielewicza w Archiwum Andrzeja Patro.
       

Opublikowano 29 stycznia  2014 r.
__________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Piotr Mierzejewski
       
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
         
SZTANDARY
na zamówienie
Biuro Ochrony Rządu. sztandar.
Wyprawy nurkowe
Baltic Quest - Nurkowanie wrakowe.
Wraki Bałtyku czekają !!!
Z archiwum
Andrzeja Patro
w Facta Nautica
 
Okręt podwodny
JASTRZĄB
Japońskie okręty
w Gdyni
Kanał Mazurski
Podnośnia
NIEDERFINOW
BALTICA
Statek badawczy
Katamaran AGAT.
AGAT
Katamaran
ZENITH
Wycieczkowiec
AGIR
Szwedzki holownik
SPURN
Brytyjski latarniowiec
R-4
Statek ratowniczy
OKOŃ
Holownik
HENRIETTA II
Bocznokołowiec
MALBORK
Holownik rzeczny
BATORY
Kuter pościgowy
BODO
Pchacz
 
HEROS
Holownik
MARIAN
Holownik
STANISŁAW
Holownik