Sztandary szkolne. Sztandary OSP.
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
Sztandary.
Sztandary, sztandary ...
Sztandary  - techniki tradycyjne.
sztandary poznan
 
Facta Nautica. Internetowy Magazyn Nautologiczny. Nautologia.
       
       
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okręty wraki marynarka wojenna
|||  -    MARYNARKA HANDLOWA   -   MORZE   -   STATKI   -   OKRĘTY   -   WRAKI   -   MARYNARKA WOJENNA     -  |||
           
PANCERNIKI
           
WIELKA BRYTANIA
Hosting by Aabaco Web Hosting
HMS CAMPERDOWN
- Pancernik typu 'ADMIRAL' jako baza okrętów podwodnych -
Piotr Mierzejewski
     
     
HMS CAMPERDOWN, brytyjski pancernik typu 'ADMIRAL', sfotografowany w okresie swojej świetności.
-
                   
--------Pierwsza dekada XX wieku była świadkiem niezwykle szybkiego rozwoju sił
podwodnych. W następstwie tej sytuacji zaczęła wyłaniać się zupełnie nowa klasa
okrętów pomocniczych, a mianowicie pływające bazy (zwane też okrętami
macierzystymi lub tendrami) okrętów podwodnych. W
Royal Navy przez około
trzydzieści lat używano w tym celu wysłużone okręty wojenne, które zatraciły już
wartość bojową lub adaptowane duże statki. Wykorzystywano je w charakterze
pływających magazynów i koszarek dla załóg okrętów podwodnych. Istniejące już na
nich warsztaty przystosowywano do przeprowadzania mniejszych napraw okrętów
podwodnych. Pierwsze jednostki zaprojektowane od samego początku jako bazy
okrętów podwodnych
Royal Navy otrzymała dopiero w latach trzydziestych XX wieku.

--------Jednym z brytyjskich okrętów wojennych, który skończył jako pływająca baza
okrętów podwodnych, stał się pancernik
HMS CAMPERDOWN, jednostka typu
'ADMIRAL' (ang.
Admiral-class battleship). Okręt ten, ukończony w 1889 roku,
przeniesiony do rezerwy w 1903 r., stał bezczynnie w Chatham przez pięć lat.
Złomowanie go odwlekło się, gdyż w 1908 roku Admiralicja nieoczekiwanie
zdecydowała się powierzyć mu ostatnie zadanie - miał służyć w charakterze bazy
Trzeciej Flotylli Okrętów Podwodnych  (
Third Submarine Flotilla), bazującej w
Harwich, składającej się z jednostek typu 'C'. Poniżej przedstawiam dwa zdjęcia z
ostatniej misji pancernika, wykonane w latach 1909-1910.

--------Z końcem roku 1910 zapadła decyzja o kasacji jednostki. Prasa brytyjska w
pierwszych dniach stycznia infomowała swoich czytelników o wystawieniu starego
pancernika na sprzedaż.
-
Informacje o wystawieniu na
sprzedaż HMS CAMPERDOWN,
opublikowane w styczniu 1911 r.
w brytyjskiej prasie.
-
Dawny pancernik HMS CAMPERDOWN w Harwich jako okręt-baza 3. Flotylli okrętów podwodnych.
Na pierwszym planie przy jego burcie stoją od lewej okręty podwodne 3. Flotylli: HMS C8, HMS C9 i
HMS C7.
Uwaga: pierwsza cyfra w numerach bocznych wtedy oznaczała 3. Flotyllę, a druga numer kolejny jednostki.
Fotografia prawdopodobnie z roku 1909.
-
Dawny pancernik HMS CAMPERDOWN w Harwich jako okręt-baza 3. Flotylli okrętów podwodnych.
Na pierwszym planie przy jego burcie stoją od lewej okręty podwodne 3. Flotylli:
HMS C7, HMS C8 i HMS C9.
Fotografia prawdopodobnie z roku 1910.
-
-------Dla kontrastu proszę obejrzeć poniżej rycinę z roku 1892, przedstawiającą pancernik HMS CAMPERDOWN w
okresie jego największej świetności.
-
Brytyjski pancernik HMS CAMPERDOWN na rycinie z roku 1892.
Źródło: "The Engineer", 1892.
-
              Opublikowano 6 października 2015 r.
Piotr Mierzejewski
       
       
               
Facta Nautica: marynarka handlowa morze statki okręty wraki marynarka wojenna
sztandary
Pin-up girls i morze.
               
sztandary szkolne sztandary osp
Graptolites and pterobranchs.
               
               
                   
HMS Daedalus. Wąż morski.
HMS DAEDALUS
i wąż morski
HMS MONTAGU
Pancernik
hms majestic
HMS MAJESTIC
Pancernik
HMS HANNIBAL
Pancernik
HMS WHITSHED
Niszczyciel
hms niger
HMS NIGER
Kanonierka
HMS DRUDGE
Kanonierka
HMS FIDELITY
HMS FIDELITY
Q-ship
Gunboat HMS BHAMO
HMS BHAMO
Kanonierka
HMS EREBUS
Monitor
HMS FURIOUS
Krążownik liniowy
HMS GRAIN
Trawler uzbrojony
Przytul się do torpedy
HMS AMASTRA
Lotniskowiec
HMS VENETIA
Niszczyciel
s/s SAXILBY
Ofiara U-Boota
s/s RATHLIN
Statek ratowniczy
konwojów
HMS FLYING FOX
Okręt typu '24'
HMS D7
Okręt podwodny
WARSZAWA
-
Sztandary
na zamówienie
 
WRAKI BAŁTYKU
Baltic Quest: Nurkowania wrakowe
Baltic Quest: Nurkowania wrakowe
ZAPRASZAMY !!!