OKRĘTY PODWODNE
     
STATKI i OKRĘTY
>> |||  -     MARYNARKA HANDLOWA    -     OKRĘTY     -     STATKI     -     WRAKI     -      MARYNARKA WOJENNA    - ||| <<
Z Marynarskiego Archiwum Andrzeja Patro
     
     
HOLOWNIKI
     
Rzeczpospolita Polska
Hosting by Aabaco Web Hosting
MOCARZ
MOCARZ jako statek zabezpieczenia przeciwpożarowego - IMO 7734727
Fotografie: Krzysztof  Andrzejewski    -    Opracowanie: Piotr Mierzejewski
 
 
Holownik MOCARZ wchodzi do portu gdyńskiego. Fotos z filmu Krzysztofa Andrzejewskiego "Mocarz 1978-2012".
 
--------Holownik MOCARZ zbudowany został w Stoczni Remontowej "Nauta" pod numerem stoczniowym H-900/I-2 /374 na zamówienie Zarządu Portu
Gdynia
dla Wydziału Usług Żeglugowych, który był wtedy częścią  Portu Gdynia (Wydział Usług Żeglugowych kilkanaście lat temu stał się odrębną firmą,
przejmując WUŻ jako nazwę własną  i skrót PUŻiP -
Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych).  Ukończony w sierpniu 1978 roku, pozostawał w
eksploatacji aż do czerwca 2012 roku. W roku 2005 do jego dotychczasowych obowiązków doszedł nowy - służba w porcie gdyńskim w charakterze statku
zabezpieczenia przeciwpożarowego. Spowodowane to było wycofaniem ze składu
Portowej Straży Pożarnej jednostki STRAŻAK-11, której zadania
częściowo przydzielono
MOCARZOWI. Ponadto w wypadku okresowych remontów STRAŻAKA-14, holownik miał pełnić rolę zabezpieczenie
przeciwpożarowego portu. Do nowych obowiązków
MOCARZA należały m.in. asysty przy przeładunków materiałów niebezpiecznych jak gaz, paliwa i inne
produkty chemiczne.

-------Niezbędną przebudowę holownik przeszedł na przełomie lat 2004/2005. Objęła ona dobudowanie dodatkowego pomostu pomiędzy kominem i
sterówką, na którym ustawionio drugie działko przeciwpożarowe, zdjęte ze
STRAŻAKA-11 (pierwsze miał już ustawione "fabrycznie" na sterówce).
Dodatkowo zamontowano agregat i pompę o dużej wydajności w maszynie obsługującej dodane działko. Informację o tej przebudowie i jej dokumentację
fotograficzną zamieszczoną poniżej zawdzięczamy uprzejmości Krzysztofa Andrzejewskiego, któremu
Zespół Facta Nautica składa w tym miejscu
serdeczne podziękowanie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor zdjęć, starszy marynarz Krzysztof Andrzejewski na pokładzie holownika MOCARZ, 15 lipca 2010 roku.
---------
--------Krzysztof Andrzejewski poinformował nas, iż MOCARZ utracił klasę w czerwcu 2012 roku i nie została ona już odnowiona. Dotychczasowy właściciel
holownika -
WUŻ Gdynia  - sprzedał go we wrześniu 2012 , "pod nowym właścicielem przeszedł do Dalmoru i tam stał jako SCANTUNG 2 do jesieni 2013
(kiedy dokładnie wyszedł z Gdyni,  nie wiem )."  

--------Holownik obecnie jako LEONTIY MARTINOVICH (ex  SCANTUNG 2) pływa pod banderą Wysp Cook'a.
 
Opublikowano 7 marca  2014 r.
__________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Piotr Mierzejewski
       
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
 
       
SZTANDARY
na zamówienie
Biuro Ochrony Rządu. sztandar.
Wyprawy nurkowe
Baltic Quest - Nurkowanie wrakowe.
Wraki Bałtyku czekają !!!
Z archiwum
Andrzeja Patro
w Facta Nautica
 
Okręt podwodny
JASTRZĄB
Japońskie okręty
w Gdyni
Kanał Mazurski
Podnośnia
NIEDERFINOW
BALTICA
Statek badawczy
Katamaran AGAT.
AGAT
Katamaran
ZENITH
Wycieczkowiec
AGIR
Szwedzki holownik
SPURN
Brytyjski latarniowiec
R-4
Statek ratowniczy
OKOŃ
Holownik
HENRIETTA II
Bocznokołowiec
MALBORK
Holownik rzeczny
BATORY
Kuter pościgowy
BODO
Pchacz
HEROS
Holownik
MARIAN
Holownik
STANISŁAW
Holownik
ZENEK
Holownik