OKRĘTY PODWODNE
Magazyn nautologiczny FACTA NAUTICA Nautical Magazine
 
 
>> |||  -     MARYNARKA HANDLOWA    -     OKRĘTY     -     STATKI     -     WRAKI     -      MARYNARKA WOJENNA    - ||| <<
Marynarskie archiwum Andrzeja Patro - Maritime Archive
     
     
PROMY
     
Wyspy Bahama
Hosting by Aabaco Web Hosting
m/f POLONIA
- 20 lat pracy promu  POLONIA  na trasie: Świnoujście - Ystad - Świnoujście -
ANDRZEJ PATRO
Marynarz na m/f POLONIA w latach 1995-2002
 
 
Prom m/f POLONIA wychodzi ze Świnoujścia w kolejny rejs do Ystad.
Fotografia z Archiwum Andrzeja Patro.
-
 
27 maja 2015 roku upływa 20 rocznica  chrztu, zaś 30 maja 20 rocznica podniesienia bandery Wysp Bahama
na m/f  POLONIA, promie eksploatowanym przez spółkę Unity Line, która powstała z połączenia dwóch
armatorów,  Euroafrica Szczecin i Polskiej Żeglugi Morskiej. W 2004 roku PŻM odkupiła udziały Euroafrica Linii
Żeglugowych i stała się jedynym właścicielem statku.
---------
---------
Po katastrofie promu JAN HEWELIUSZ w styczniu 1993 roku linię ze Świnoujścia do Ystad z możliwością
przewozu wagonów kolejowych  obsługiwały już tylko  dwa promy samochodowo-kolejowo-pasażerskie,
MIKOŁAJ  KOPERNIK i JAN  ŚNIADECKI. Zapotrzebowanie na przewóz ładunków koleją przez Bałtyk w relacji  
Polska - Szwecja – Polska było duże. W związku z tymym faktem powstał projekt budowy nowego statku będącego w
stanie  obsłużyć jednoczesny transport wagonów, ciężarówek, samochodów osobowych, oraz dużej ilości pasażerów - i
ten plan został realizowany przez nowego armatora, Unity Line, który powstał z połączenia armatorów Euroafrica
Szczecin i Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie. Pod koniec maja 1995 roku Unity Line na linię Świnoujście – Ystad
wprowadziła swój nowoczesny  prom m/f
POLONIA. Budową nowej prototypowej jednostki zajęły się stocznie norweskie
grupy  Langsten i sprostały temu zadaniu, bowiem m/f  
POLONIA nadal  bezawaryjnie pływa na linii Świnoujście –
Ystad  - Świnoujście.Trzeba zaznaczyć, że w momencie oddania do eksploatacji, ten prom był najnowocześniejszym i
jednocześnie największym statkiem tego typu na świecie.
-
Maj 1995 roku: POLONIA podczas prób stoczniowych.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
Stocznia w Tomrefjord widoczna po prawej stronie. W tym miejscu POLONIA była wyposażana i przeszła chrzest 27.5.1995.
Fotografia: Aero NOR / Archiwum Andrzeja Patro.
-
 
---------W maleńkiej norweskiej miejscowości Tomrefjord od początku 1995 roku na pokładzie m/f POLONIA trwało  
wyposażanie jednostki i był to ostatni etap jej budowy. Poszczególne sekcje montowano w różnych placówkach stoczni
Langsten. Gotowy kadłub w celu wyposażenia został przyholowany do Tomrefjord.
-
Maj 1995 roku: Prom m/f POLONIA na kilka dni przed oddaniem do eksploatacji.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
---------Oficjalny chrzest statku nastąpił 27 maja 1995 r. w Tomrefjord jeszcze pod banderą norweską.Tego samego dnia
po  tej uroczystości prom wypłynął w próby morskie, które wypadły pomyślnie. 30 maja 1995 roku m/f
POLONIA  pod
dowództwem kapitana Mariana Webera zawinęła do Świnoujścia  gdzie nastąpiło oficjalne podniesienie bandery Wysp
Bahama i od tego dnia jednostka zaczęła regularnie kursować na trasie Świnoujście – Ystad – Świnoujście. Dużo
wcześniej, jeszcze  przed pierwszym  zawinięciem m/f
POLONIA do Świnoujścia i Ystad, administracje obydwu portów
zostały zobligowane do modernizacji swojej infrastruktury. W pierwszej kolejności prawa główka falochronu
wewnętrznego w Ystad  została znacznie skrócona, żeby prom
POLONIA mógł swobodnie manewrować przy podejściu
do tego portu. Od podstaw zostały wybudowane nowe rękawy pasażerskie w Świnoujściu i Ystad. Dopasowanie ramp,
samochodowej i kolejowej, przy pierwszym historycznym  zawinięciu
POLONII do Świnoujścia 30 maja 1995 r. i do
Ystad 31 maja  1995 r. roku trwało krótko, albowiem  parametry ramp były zgodne z danymi technicznymi promów tego
typu cumujących w tych portach już wcześniej. Aby umożliwić manewry promu
POLONIA  bez pomocy holowników  w
ciasnym porcie Ystad, norwescy inżynierowie, zaprojektowali trzy stery strumieniowe na dziobie i jeden ster
strumieniowy na rufie i ta decyzja okazała się słuszna. Kapitanowie, którzy byli przewidziani na to stanowisko ćwiczyli
manewrowanie na symulatorach  dużo  wcześniej  przed oddaniem promu do eksploatacji.
POLONIA po minięciu główek
wejściowych portu Ystad musi obrócić się o 360 stopni i zacumować rufą z dokładnością co do centymetra uwzględniając
dopasowanie ramp: kolejowej, pasażerskiej i samochodowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy statek co
jakiś czas musi przejść remont kapitalny z dokowaniem w wybranej przez armatora stoczni. Taki swój pierwszy remont
przeszła
POLONIA w marcu 1998 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Po siedmiu z górą latach pracy, w lipcu 2002
roku zmustrowałem z
POLONII i zaokrętowałem na inny statek.
-


-
27 maja 1995 roku: Chrzest promu POLONIA w Tomrefjord  (w kapeluszu na trybunie honorowej słabo widoczna matka
chrzestna  Ewa Kowalczyk).
Fotografia: Andrzej Patro.
-
Pamiątkowa fotografia pierwszej szeregowej załogi, motorzystów i marynarzy m/f POLONIA w dniu chrztu statku.
Stoją od lewej: mot. Zbigniew Sitny, mot. Marek Urbanik, st. mar. Lech Żukowski,
mar. Andrzej Patro, mar. Andrzej Wojtowicz,
st. mar. Mariusz Olkowski i st. marynarz Karol Baszanowski.
Archiwum Andrzeja Patro.
-


-
Prom POLONIA w dniu chrztu w Tomrefjord (Norwegia).
Fotografia: Andrzej Patro, 27 maja 1995 roku.
-
Jeszcze jedno ujęcie promu POLONIA w dniu chrztu w Tomrefjord (Norwegia).
Fotografia: Andrzej Patro, 27 maja 1995 roku.
-
Świnoujście, 30 maja 1995 roku: Podniesienie bandery na promie m/f POLONIA - z lewej III oficer Jacek Orłowski,
z prawej starszy oficer Piotr Bielicz.
Foto: Andrzej Patro
-
Świnoujście, 30 maja 1995 roku: Podniesienie bandery na promie m/f POLONIA. Na pierwszym planie kapitan Marian Weber.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
Prom m/f POLONIA wchodzi do Ystad. Prawa wewnętrzna główka w trakcie przebudowy.
Fotografia: Materiały promocyjne portu Ystad.
-


-
Załadunek wagonów kolejowych na prom m/f  POLONIA.
Fotografia: Materiały promocyjne portu Świnoujście.
-


-
POLONIA na doku Gdańskiej Stoczni Remontowej podczas pierwszego remontu, 28 marca 1998 roku.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
POLONIA na doku Gdańskiej Stoczni Remontowej, 28 marca 1998 roku.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
Trzy dziobowe stery strumieniowe promu m/f  POLONIA sfotografowane podczas remontu jednostki w doku
Gdańskiej Stoczni Remontowej w dniu 28 marca 1998 roku.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
28  marca 1998 roku: POLONIA na doku w Gdańskiej Stoczni Remontowej - widoczny prawy wał śruby napędowej
i  rufowy ster strumieniowy.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
28  marca 1998 roku: POLONIA na doku w Gdańskiej Stoczni Remontowej - widok od strony rufy.
Fotografia: Andrzej Patro.
-
"Rodzinne" zdjęcie I zmiany załogi promu POLONIA, wykonane w sierpniu 2001 roku.
Fotografia: Autor nieznany.
-
---------Tradycja wykonywania fotek "rodzinnych" poszczególnych załóg pracujących na pokładzie POLONII została  
zapoczątkowana przez I zmianę w sierpniu 2001 roku, niedługo przed odejściem pierwszego kapitana statku,
Mariana Webera, na emeryturę i jest kontynuowana. Świadczyć o tym mogą zdjęcia załogi promu
POLONIA,  
zamieszczone w opracowaniu
"Polska Żegluga Morska. Album floty 1951-2014" (str. 523). Według relacji moich kolegów
nadal pracujących na
POLONII, zdjęcie to z opisem jako jedyne oprawione w ramkę dalej zdobi szot (ścianę) świetlicy
załogowej. II zmianą od momentu wejścia do eksploatacji statku dowodził  Edward Bieniek (a nie BIENIAK, jak piszą w
w/w opracowaniu na stronie 123), która  poszła w nasze ślady, pozowała do zdjęcia "rodzinnego" i umieściła je w
ramkach tuż pod naszym. Niestety zdjęcie drugiej zmiany w tajemniczych okolicznościach zniknęło.

----------Moje opracowanie dotychczasowej dwudziestoletniej historii promu POLONIA w kilku miejscach nie pokrywa się
z datami podanymi przez Krzysztofa Gogola i Bogdana Hurasa w w/w publikacji. Kilka dat i informacji jest błędnych, ale
skądinąd gratuluję autorom tego tekstu.
-
_______________________________________________________
 
SPROSTOWANIE
 
---------Niedawno otrzymałem maila od pierwszego kapitana II zmiany promu POLONIA pana Kapitana Żeglugi Wielkiej
Edwarda Bieńka. Po przeczytaniu moich wspomnień z pokładu tego statku zwrócił mi on  uwagę na jeden fakt. Błędna była
podana przeze mnie  informacja, że to I zmiana jako pierwsza zamieściła swoje rodzinne zdjęcie na szocie świetlicy załogowej.
To II zmiana (załoga dowodzona przez Edwarda Bieńka) swój rodzinny portret umieściła na ścianie tzw. "telewizorni" przed
nami. Bardzo dziękuję Panu Edwardowi za zainteresowanie tematem i zwrócenie mi uwagi.
Andrzej Patro,  marynarz na m/f  POLONIA w latach 1995 – 2002
-
       
Opublikowano 27 maja 2015 r.
Aktualizacja 8 marca 2017 r.
__________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Piotr Mierzejewski
       
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
         
SZTANDARY
na zamówienie
Sztandary OSP sztandary strażackie
Wyprawy nurkowe
Baltic Quest - Nurkowanie wrakowe.
Wraki Bałtyku czekają !!!
Z archiwum
Andrzeja Patro
w Facta Nautica
 
HENRIETTA II
Taiko
MAJA
KUGUAR
R 2
ALBATROS
na polu pod Łodzią
ALBATROS
w drodze przez Polskę
ALBATROS
w hangarze stoczni
"Szymon Jacht"
ALBATROS
Wymontowany silnik
ALBATROS
Zdejmowanie blach
ALBATROS
Montaż blach
GENTLEMAN
Jacht motorowy
Okręt podwodny
JASTRZĄB
Japońskie okręty
w Gdyni
Kanał Mazurski
Podnośnia
NIEDERFINOW
BALTICA
Statek badawczy
Katamaran AGAT.
AGAT
Katamaran
ZENITH
Wycieczkowiec
AGIR
Szwedzki holownik
SPURN
Brytyjski latarniowiec
R-4
Statek ratowniczy
OKOŃ
Holownik
HENRIETTA II
Bocznokołowiec
MALBORK
Holownik rzeczny
BATORY
Kuter pościgowy
BODO
Pchacz
HEROS
Holownik
MV  NOVATRANS
Statek handlowy
MOCARZ
Holownik
MŚCIWÓJ
Holownik
NAVION SCOTIA
Zbiornikowiec
GAZIANTEP
KAROL
Holownik
KOPALNIA KAZIMIERZ
KOPALNIA BOBREK
KAPITAN BORCHARDT
M 22